Spotkanie z Żywymi Książkami

W dniu 3 października 2019 r. w XXXVII Liceum Ogólnokształcących z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II  odbyło się spotkanie z Żywymi Książkami realizowane przez Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty. Spotkanie było jednym z wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Drogowskaz na skrzyżowaniu kultur” dzięki wsparciu Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznań. To trzecie tego typu wydarzenie realizowane w poznańskich szkołach.    

Zaproponowane spotkanie w formie adaptacji metody Żywej Biblioteki (www.humanlibrary.org) czyli spotkanie z obcokrajowcami żyjącymi w Poznaniu (wolontariuszami Europejskiego Korpusu Solidarności, studentami), uwrażliwiające na drugiego człowieka, oswajające z „innością”. W czasie warsztatu uczestnicy „wypożyczają” wolontariusza – Żywą Książkę do rozmowy, mają okazję dowiedzieć się o kulturze, sztuce, tradycjach i obyczajach ludzi z innych kręgów kulturowych. Spotkanie dało uczniom i uczennicom możliwość poszerzenia swoich horyzontów w zakresie niezwykle istotnego obecnie tematu dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, a także pozwoliła zadać zaproszonym gościom najbardziej nurtujące młodzież pytania. Była także okazją do zweryfikowania własnych, nierzadko stereotypowych poglądów, co jest pierwszym krokiem do budowania rzetelnej, opartej na faktach wiedzy.
  Celami niniejszego warsztatu Żywe Książki były: – stworzenie płaszczyzny do dialogu międzykulturowego między poznańska młodzieżą a żyjącymi tu obcokrajowcami – podniesienie świadomości na temat roli tożsamości i kulturowej w spotkaniu z „innym” – kształtowanie postawy otwartości i tolerancji względem odmienności, dążenie do zrozumienia człowieka z innej kultury – rozwój kompetencji językowych i ekspresji kulturowej  

To było miejsce interakcji czytelniczej. Tu książkami nie były jednak sztywne tomy, ale ludzie i ich opowieści, którzy reprezentowali różne grupy narodowe oraz kulturowe.

Bardzo często mijamy te osoby na ulicy, a jednak nie wiemy o nich zbyt wiele. SPOTKANIE Z ŻYWYMI KSIĄŻKAMI było okazją, aby skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością, ale przede wszystkim, aby spotkać się z drugim człowiekiem.
W zespole organizatorów znaleźli się:- Żywe Książki: Calin z Rumunii, Zacharoula z Grecji, Anna z Ukrainy, Martin z Hiszpanii, Mauro z Włoch oraz Vijayant z Indii- moderatorka i koordynatorka spotkania : Bogusia Garus

Scroll to top
Skip to content