VOLUNTEERING POTENTIAL LAB

Volunteering Potential LAB to projekt finansowany ze środków programu Erasmus plus, którego celem jest poprawa jakości projektów wolontariackich poprzez rozwój kompetencji osób organizujących projekty wolontariackie i/lub współpracujących z wolontariuszami poprzez rozwój następujących umiejętności: identyfikowanie potrzeb wolontariuszy i kierowanie ich do adekwatnych zadań, rozpoznawanie motywacji wolontariuszy i wykorzystanie jej potencjału, poprawa jakości komunikacji z wolontariuszami (w tym umiejętność rozwiązywania konfliktów), rozwój umiejętności promocji wolontariatu (w tym efektów uczenia się w wolontariacie) różnymi kanałami, identyfikowanie potencjału uczenia się w wolontariacie i wspieranie uczenia się wolontariuszy.


Ponieważ projekt ten obejmuje złożone zagadnienia, zaplanowaliśmy jego podział na szereg etapów:

ETAP 1 – szkolenie z elementów zarządzania projektem wolontariatu dla pracowników młodzieżowych z różnych krajów w sierpniu 2019 roku (w Poznaniu)
ETAP 2 – wdrożenie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach szkolenia w krajach i organizacjach uczestników ETAPU 1
ETAP 3 – szkolenie dotyczące uczenia się poprzez wolontariat dla pracowników młodzieżowych z różnych krajów w marcu 2020 roku (w Poznaniu)
ETAP 4 – wdrożenie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach szkolenia z ETAPU 3
ETAP 5 – seminarium podsumowujące w grudniu 2020 roku, które ponownie zgromadzi uczestników poprzednich etapów w celu podzielenia się doświadczeniami z wdrażania zdobytych umiejętności i zebraniem materiałów do publikacji zawierającej wypracowane i przetestowane narzędzia do zarządzania projektami wolontariackimi w zakresie współpracy z wolontariuszami oraz uczenia się przez wolontariat.

W projekcie weźmie udział 28 pracowników młodzieżowych z 9 krajów : Polski, Bośni i Harcegowiny, Armenii, Gruzji, Rumunii, Macedonii, Włoch, Szwecji, Hiszpanii.

W każdym z tych krajów system zarządzania wolontariatem wygląda inaczej. Inaczej wyglądają również uwarunkowania prawne wolontariatu, stan demokracji oraz szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego. Praca w tak różnorodnej grupie da nam szansę uchwycenia wolontariatu jako zjawiska międzynarodowego, europejskiego, ale także poprzez wypracowane narzędzia i metody pozwoli na promowanie różnorodności, wspólnych wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka wśród wolontariuszy a także beneficjentów każdej z organizacji. Pozwoli porównać metody pracy a także wypracować uniwersalne narzędzie do zarządzania wolontariuszami.

Z uwagi na fakt, że projekt dotyczy zagadnień związanych z zarządzaniem wolontariatem uczestnikami projektu będą:
-osoby na co dzień pracujące z młodzieżą, która angażuje się w działania wolontariackie;
-osoby pracujące z organizacjami i/lub instytucjami przyjmującymi wolontariuszy;
-wolontariusze zarządzający pracą innych wolontariuszy.

data rozpoczęcia

maj 2019

data zakończenia

listopad 2021

działania

W projekcie weźmie udział 28 pracowników młodzieżowych z 9 krajów : Polski, Bośni i Harcegowiny, Armenii, Gruzji, Rumunii, Macedonii, Włoch, Szwecji, Hiszpanii.

zapisy

informacje pojawią się wkrótcedziałanie realizowane w ramach:

SPRAWOZDANIA

Volunteering Potential LAB – Handbook

Volunteering Potential Lab

Volunteering Potential Lab

Volunteering Potential LAB Evaluation Seminar (3rd mobility) on learning through volunteering will happen on virtual format on zoom platform 02.11 – 04.11.2021 (3 days), 16.11 – 17.11.2021(2 days) TOPIC AND AIMThe aim of the project is to improve the quality ...
Czytaj Dalej
Warsztat na temat pozyskiwania funduszy

Warsztat na temat pozyskiwania funduszy

W poniedziałek 15/06 odbył się bardzo ciekawy warsztat, podczas którego dowiedzieliśmy się czym jest fundraising, od czego zacząć myślenie o nim, jak możemy zaplanować strategię pozyskiwania funduszy w celu przyciągnięcia darczyńców korporacyjnych ...
Czytaj Dalej
Zaproszenie dla nauczycieli o Szkolnych Kołach Wolontariatu

Zaproszenie dla nauczycieli o Szkolnych Kołach Wolontariatu

W imieniu Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horizon chciałbym zaprosić zainteresowanych nauczycieli i zainteresowanych nauczycieli do udziału w projekcie „WWW - Kompleksowe wsparcie wolontariuszy”. Jest to projekt mający na celu zwiększenie liczby działań wolontariuszy i oferty edukacja dla dzieci i młodzieży w ...
Czytaj Dalej
Dni Programu Erasmus +        z CIM Horyzonty

Dni Programu Erasmus + z CIM Horyzonty

Podczas piątkowego spotkania o programie Erasmus Plus +, mieliśmy okazję dowiedzieć się, w jak różnych programach możemy wziąć udział oraz tego, co zrobić, żeby znaleźć o nich więcej informacji ...
Czytaj Dalej
Living book - Skalvo

Living book – Skalvo

What is Human library concept? The concept is of a library that lends people rather than books. The ‘Books’ are people who have experienced prejudice, social exclusion or stigma, and they are ‘borrowed’ by ‘Readers’ who can ask any question ...
Czytaj Dalej

 

 

Scroll to top
Skip to content