Deep Connections

Dzięki uprzejmości Centrum Inicjatyw Międzykulturowych “Horyzonty” miałem przyjemność uczestniczenia w szkoleniu „Deep Connections” zorganizowanym w ramach programu Erasmus+ przez organizację „Dreams for Life”. Szkolenie miało miejsce w rumuńskiej miejscowości Măguri Răcătău w dniach 14-22 listopada 2022 r.

Było to międzynarodowe szkolenie skierowane do pracowników młodzieżowych. Poruszało kwestie holistycznego rozwoju człowieka opartego na naturze. Organizatorzy podczas szkolenia stworzyli przestrzeń do przywracania i pielęgnowania głębokich więzi ze sobą samym, z Ziemią (naturą) oraz drugim człowiekiem.

Zaproponowane podczas szkolenia aktywności skupiały się na ekocentrycznym rozwoju, który stawia naturę i ludzką duszę w centrum swoich działań. Łączyły one elementy eko-psychologii głębi, pracy wewnętrznej, połączenia z naturą, rdzennej mądrości, duchowości niereligijnej, sztuki i zasad obserwowanych w naturze.

W trakcie zajęć poprzez kontakt z naturą, zajęcia artystyczne, rozmowy, dyskusje i dzielenie się poruszaliśmy kwestie zrozumienia ludzkiej psychiki, naszych zachowań i tego, jak funkcjonujemy na głębszym poziomie. Podjęliśmy również wyzwanie odkrywania i wzmacniania naszych talentów, działań opartych na pasji oraz osobistej misji. Był to również czas uczenia się, jak wspierać i wzmacniać innych poprzez głębokie słuchanie, zadawanie pytań, odzwierciedlanie i oferowanie bezwarunkowego wsparcia.

Trenerzy zaproponowali również temat komunikacji bez przemocy oparty na rozwijaniu empatii oraz łączenia się z uczuciami i potrzebami innych. Był to czas nie tylko zdobywania informacji teoretycznych, ale również praktykowania zdobytej wiedzy w relacjach z innymi uczestnikami szkolenia.

Szkolenie pozwoliło mi na odkrycie wielu nowych obszarów oraz stworzyło dobrą przestrzeń do pogłębiania samoświadomości, więzi z naturą i innymi ludźmi. Wróciłem z zupełnie nowymi doświadczeniami oraz wiedzą. Przede wszystkim była to okazja do odkrycia na nowo mojego osobistego potencjału bazującego na wiedzy i doświadczeniu, które posiadam oraz wypracowaniu nowej wizji, jak mogę go wykorzystać w mojej pracy z innymi ludźmi. Zdobyłem również nowe umiejętności i narzędzia, które zamierzam wykorzystać w dalszych działaniach.

W projekcie wzięło udział 23 uczestników z Francji, Grecji, Włoch, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii i Cypru. Szkolenie prowadzili trenerzy Bogdan Romanică oraz Sandra Horea.

Adrian Jacek

Scroll to top
Skip to content