Międzynarodowy Dzień Pokoju/Parking Day

To jak istotną rzeczą jest pokój było znane już starożytnym. Jedna z ważniejszych greckich bogiń Ejrene (gr. pokój), sprawowała opiekę nad spokojną i zgodną egzystencją w państwie, co nadawało jej roli szczególnie ważne znaczenie.

Dzisiaj wszyscy pragną wszechobecnego pokoju, jednak wciąż jest on trudny do znalezienia w każdym zakątku świata. Spróbowaliśmy zatem stworzyć nasze własne pokojowe przesłanie na placu Eki z Małeki! W sobotę 21 września zorganizowaliśmy międzykulturową grę ze stanowiskami reprezentującymi cztery kraje – Rumunię, Ukrainę, Grecję i Włochy. Zawodnicy mieli okazję nie tylko dobrze się z nami bawić, ale także poznać lepiej nasze zwyczaje języki. W dodatku wszystkie wysiłki zostały nagrodzone indywidualnie wybraną przez nich książką. Byliśmy zachwyceni możliwością spotkania wielu tak różnych ludzi, wraz z którymi przekazywaliśmy wspólną wiadomość o poszanowaniu i ochronie różnorodności, która zaprowadzi nas do pokoju na świecie. Wydarzenie zamknęliśmy wspólnym zdjęciem, formując znak pokoju z uczestnikami.

W tym samym czasie wiele organizacji łazarskich, również i nasze CIM Horyzonty, brały udział w konsultacjach społecznych w sprawie wprowadzenia płatnych parkingów.

Międzynarodowy Dzień Pokoju był drugim wydarzeniem zorganizowanym przez tegorocznych wolontariuszy, podczas którego sporo razem pracowaliśmy aby osiągnąć wspólny cel. A to dopiero początek… Bądźcie w gotowości na dalsze wydarzenia!

Scroll to top
Skip to content