Sprawozdanie z lokalnego działania Teatru Forum w ramach projektu „It’s Up To Us!”

W listopadzie 2021 rozpoczęliśmy tworzenie międzynarodowej Grupy Teatralnej Forum w Poznaniu jako działania wdrażające oraz pomnażające wiedzę o Teatrze Uciśnionych w ramach projektu Erasmus+ “It’s Up to Us!”.

Teatr Uciśnionych jest jedną z bardziej efektywnych metod aktywizacji grup społecznych stojących w obliczu społecznej opresji. Pozwala uczestnikom rozwijać umiejętności społeczne, komunikacyjne oraz wspiera rozwój osobisty w obszarach takich jak: wyrażanie siebie, samoświadomość, budowanie poczucia własnej wartości, pewność siebie, przedsiębiorczość i umiejętności społeczne, przyczyniając się do spójności społecznej.

Spotkania odbywały się w każdą środę o godzinie 19:30 w Strefie Do_Wolności w Poznaniu. Grupę tworzyły młode osoby mieszkające aktualnie w Polsce jednakże pochodzące z różnych krajów tj. Francja, Turcja, Portugalia, Białoruś czy Hiszpania.

W naszych zimowych spotkaniach uczestniczyło 8 osób i razem stworzyli krótkie scenki dotyczące tego jak się czują w obcym kraju. Scenki pokazywali tylko w swojej grupie, gdyż nie czuli się gotowi aby pokazać je przed szerszą publicznością. W przyszłym roku, chcą kontynuować pracę nad spektaklem oraz nad poczuciem wstydu, które nie pozwalało im wystawić przygotowanych etiud

Jokerami spotkań były osoby uczestniczące w pierwszej części szkoleniowej projektu “It’s Up to Us!” czyli Paco, Marina, Jaśmina oraz Vampek. Przed każdym spotkaniem z grupą, jokerzy przygotowywali ćwiczenia wprowadzające, opowiadali czym jest Teatr Forum a także prowadzili grupę do wyrażenia tego czego pragną na scenie. 

Współfinansowane w ramach programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Scroll to top
Skip to content