Diagnoza Łazarza 2023

Zapraszamy do zapoznania się z Aktualizacją Diagnozy Lazar 2023, corocznym dokumentem przygotowywanym przez zespół Mobilnego Centrum Inicjatyw Lokalnych Lazar, które działa pod kierownictwem Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Międzykulturowych „Horyzonty” w ramach miejskiego programu „CMI” czyli „Centrum Inicjatyw Lokalnych”, uruchomionego przez Urząd Miasta Poznania w 2016 roku (Lazar dołączył do niego w 2017 roku).
Zgodnie z założeniami programu, diagnozy przeprowadzane są corocznie i pozwalają zidentyfikować potrzeby dzielnicy w sposób najbliższy jej mieszkańcom, z wykorzystaniem metod lokalnych organizacji społecznych. Pomaga również wyciągnąć wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania działań EUAM.
Wierzymy, że dzięki regularnemu przyglądaniu się rzeczywistości i analizowaniu jej, możemy dostosować nasze działania do faktycznych potrzeb lokalnej społeczności i wnieść element partycypacyjnego podejścia do programu oferowanych przez nas działań. Tegoroczna aktualizacja diagnozy będzie zawierała część treści przedstawionych już w diagnozie bazowej, czyli w poprzednich dostępnych raportach.

Scroll to top
Skip to content