Spotkanie dla mieszkańców dotyczące ważnych tematów

„Pomoc ekspercka w ramach przeprowadzenia warsztatów i konsultacji mających na celu zwiększenie zaangażowanie mieszkańców”

Porozmawialiśmy o zaangażowaniu w lokalne inicjatywy, o pomysłach i motywacjach. Powiedzieliśmy o możliwościach działania, metodach wsparcia, zarządzaniu projektem. Z hasłem „Jak nie my, to kto ?” _ma mieć wpływ na otaczające środowisko, tworzenie kultury, infrastrukturę czy po prostu klimat miejsca, w którym mieszkamy. Zaprosiliśmy do twórczej dyskusji i zainspirowania się wspólnymi działaniami!

Spotkanie poprowadził Wojtek Kosiedowski miejski aktywista, inicjator wydarzeń, sędzia sportowy, radny i mieszkaniec Łazarza

Spotkanie było finansowane ze środków budżetu Miasta Poznań

Scroll to top
Skip to content