Zaproszenie dla szkół do udziału w projekcie „Drogowskaz na skrzyżowaniu kultur”

W imieniu stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty chciałabym zaprosić klasę III lub IV do udziału w projekcie „Drogowskaz na skrzyżowaniu kultur”. 

Jest to projekt skierowany do poznańskiej społeczności: młodzieży i studentów, mający na celu bezpośrednie spotkanie z obcokrajowcami żyjącymi w Polsce i poznanie ich kultur poprzez bezpośrednie spotkanie w postaci spotkania pn. Żywe Książki i warsztatach „Wszyscy Różni Wszyscy Równi”. Jak wynika z naszego doświadczenia wrażliwość kulturowa jest kluczowym elementem w kształtowaniu zrozumienia i szacunku wobec otaczającej nas różnorodności kulturowej. Bez otwartości na „inność” niemożliwe jest budowanie dialogu i współpracy i stworzenie harmonijnie rozwijającej się społeczności wielokulturowej. 

Spotkanie z obcokrajowcami będzie uzupełnione warsztatami pn. Wszyscy Różni Wszyscy Równi, pozwalającymi na podzielenie się wynikającymi ze spotkania refleksjami i opiniami. Warsztaty będą prowadzone przez doświadczoną trenerką edukacji pozaformalnej Bogusławę Garus. 

Cele projektu: – stworzenie płaszczyzny do dialogu międzykulturowego między poznańska młodzieżą a żyjącymi tu obcokrajowcami – podniesienie świadomości na temat roli tożsamości i kulturowej w spotkaniu z „innym” – kształtowanie postawy otwartości i tolerancji względem odmienności, dążenie do zrozumienia człowieka z innej kultury – rozwój kompetencji językowych i ekspresji kulturowej 

Zapraszamy zatem klasę do uczestnictwa w dwóch spotkaniach: 

1. Żywe Książki – adaptacja metody Żywej Biblioteki (www.humanlibrary.org) – spotkanie z obcokrajowcami żyjącymi w Poznaniu (wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności, studenci Erasmus+), uwrażliwiające na drugiego człowieka, oswajające z „innością”. W czasie warsztatu uczestnicy „wypożyczają” wolontariusza – Żywą Książkę do rozmowy, mają okazję dowiedzieć się o kulturze, sztuce, tradycjach i obyczajach ludzi z innych kręgów kulturowych. Wolontariusza z zagranicy w przypadku potrzeby tłumaczenia wspiera polski wolontariusz – tłumacz. 

2. „Wszyscy Różni – Wszyscy Równi” – warsztat dotyczący różnorodności podsumowujący spotkanie z Żywymi Książkami prowadzony metodami aktywnymi. 

Spotkania te chcielibyśmy przeprowadzić odpowiednio:

1. Żywe Książki – czas trwania : 2 godziny lekcyjne.

2. Wszyscy Różni – Wszyscy Równi – czas trwania : 2 godziny lekcyjne 

Spotkanie to oraz warsztaty moglibyśmy przeprowadzić w jednym z 3 tygodni: – między 23 a 27 września – między 30 września a 4 października – między 7 a 11 października 

Dodatkowo chcielibyśmy zaprosić młodzież do wzięcia udziału w podsumowującym projekt wieczorze międzykulturowym, który będzie w czwartek 24 października 2019 roku w godzinach 17.00 – 20.00. 

Stowarzyszenie CIM Horyzonty to organizacja pozarządowa działająca lokalnie na Łazarzu i na polu międzynarodowym. Głównym celem działalności CIM Horyzonty jest integracja społeczna i kulturowa młodych ludzi pochodzących z różnych środowisk. 

Inicjatywa “Drogowskaz na skrzyżowaniu kultur” wychodzi – naszym zdaniem – naprzeciw dzisiejszej potrzebie tworzenia przestrzeni porozumienia na styku kultur. Projekt ten pozwala zarówno otworzyć się Poznaniakom na obcokrajowców, jak i zintegrować się przyjezdnym z lokalną społecznością. Zasoby CIM Horyzonty w postaci doświadczonych edukatorów, partnerów lokalnych, kontakt z obcokrajowcami, gwarantują realizację założonych celów. 

Gdyby byli Państwo zainteresowani udziałem w naszych zajęciach, bardzo proszę o kontakt do poniedziałku 16 września 2019 roku. 

Koordynatorka projektu Urszula Kisiel – Grzanka – tel. 691786811

Scroll to top
Skip to content