AKTUALNOŚCI

Jak co roku dużo się dzieje. Podejmujemy wiele działań lokalnych i międzynarodowych. Poniżej znajdziesz sprawozdania związane z realizacją naszych działań i projektów.


Aktualności możesz przeglądać chronologicznie lub wybierając projekt, którego dotyczą. Na tej stronie znajdziesz aktualności od roku 2015 – wpisy starsze są już niedostępne, zostały przeniesione do archiwum.


Dwutygodniowej rezydencji artystycznej w Tyrgowiszte

Dwutygodniowej rezydencji artystycznej w Tyrgowiszte

YOUGO
Dominika Nazywam się Dominika i parę dni temu wróciłam do Polski z dwutygodniowej rezydencji artystycznej w Bułgarskiej miejscowości Tyrgowiszte. Były to dni przepełnione wspólną kreacją, szukaniem werbalnych i pozawerbalnych sposobów przekazywania myśli, uczuć i wizji. Przez ten czas miałam okazję ...
Czytaj Dalej
A two-week artistic residence in Targovishte

A two-week artistic residence in Targovishte

INNE, YOUGO
Dominika My name is Dominika and a few days ago I returned to Poland from a two-week artistic residence in the Bulgarian town of Targovishte. Those were days full of common creation, searching for verbal and non-verbal means of transmitting ...
Czytaj Dalej
This image has an empty alt attribute; its file name is image-4-768x1024.png

Przez żołądek do kultury – Tunezja

MCIL ŁAZANKA
18 maja mieliśmy przyjemność gościć tunezyjską gościnię Yosr, która w Klubie Kultury Krąg podzieliła się doświadczeniem kulturalnym z lokalną społecznością Łazarza. Yosr mówi: Zaczęłam gotować dopiero, gdy przyjechałam do Polski, bo musiałam to zrobić, aby utrzymać zdrowy tryb życia, który ...
Czytaj Dalej
TUNISIAN SOUP-TASTING

TUNISIAN SOUP-TASTING

MCIL ŁAZANKA
On the 18th of May we had a pleasure to host a Tunisian guest Yosr who shared some cultural experience with the Lazarus local community in the Cultural Club Krąg. „I started cooking only when I came to Poland as ...
Czytaj Dalej

(no title)

MCIL ŁAZANKA
On Sunday, May 29, 2022, during the event “Bazar Wyspiańskiego 26” – Neighbor’s Day in the Bazaar, the organizer of the local community from MOPR Łazarz, in collaboration with mCIL Łazanka, organized a partner meeting of local business and institutions ...
Czytaj Dalej

(no title)

INNE, MCIL ŁAZANKA
W niedzielę 29.05.2022 podczas wydarzenia Bazar Wyspiańskiego 26 – Dzień Sąsiada na Bazarku organizatorka społeczności lokalnej z MOPR Łazarz we współpracy z mCIL Łazanka zorganizowała spotkanie partnerskie lokalnego biznesu oraz instytucji działających na Łazarzu. Spotkanie miało na celu poznanie się ...
Czytaj Dalej