HEARTools

Szkolenia w zakresie równości i praw człowieka za pomocą narzędzi artystycznych i medialnych


HEARTools – to narzędzia metodyki edukacji pozaformalnej, którą chcemy przekazać działaczom młodzieżowym, aby promować i wspierać młodzież w szerzeniu promocji równości i praw człowieka w Unii Europejskiej i poza nią.

Cele projektu
HEARTools – Szkolenie w zakresie równości i praw człowieka z wykorzystaniem narzędzi artystycznych i medialnych” to:
1. Promocja praw człowieka poprzez sztukę w przestrzeni publicznej.
2. Zwiększenie wpływu młodych ludzi na ich otoczenie i rolę w społecznościach lokalnych.
3. Wzmacnianie tolerancji i poszanowania praw człowieka w mediach.
4. Podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą.

W projekcie wezmą udział 24 osoby pracujące z młodzieżą z 8 organizacji partnerskich (3 osoby na 1 kraj)
Cały projekt obejmował 3 kroki: 2 mobilności transnarodowe w ramach Programu E+ dla Młodzieży
Pracownicy i lokalne działania artystyczne z młodzieżą między nimi. Organizacje partnerskie pochodzą z
Armenia, Białoruś, Bułgaria, Grecja, Gruzja, Polska, Ukraina i Turcja. Kurs HEARTools
łączy profesjonalną wiedzę z 3 dziedzin:
1. Prawa człowieka
2. Sztuka uliczna
3. Komunikacja medialna

GŁÓWNE DZIAŁANIA:
ETAP 1 – Szkolenie HEARTools dla osób pracujących z młodzieżą w Poznaniu (Polska) 17-25 września 2021 r.
ETAP 2 – lokalne wdrożenie wiedzy uczestników do prowadzenia działań młodzieżowych poprzez:
sztuka i media w społecznościach lokalnych i na arenie międzynarodowej oraz kreowanie lokalnych działań z
młodzi ludzie
ETAP 3 – podsumowujące Seminarium „Twórcy Miłości Przestrzeni”, które zgromadzi uczestników
poprzednie etapy ponownie w celu wymiany doświadczeń z wdrażania nabytych umiejętności i
zebranie materiałów do publikacji zawierających opracowane i sprawdzone narzędzia artystyczne i medialne
promować równość i prawa człowieka w działaniach młodzieżowych. – Gori(Gruzja) 28.04.2022 – 02.05.2022

data rozpoczęcia

wrzesień 2021

data zakończenia

wrzesień 2021

działania

zapisy


FACEBOOK FANPAGE

działanie finansowane przez: Erasmus+

  • Erasmus logo

Scroll to top
Skip to content