YOUGO

Projekt wymiany tradycji, kultury i najlepszych praktyk edukacji między Europą a Afryką, który składa się na serię rezydencji artystycznych w 6 krajach: Polsce, Bułgarii, Grecji, Togo, Nigerii i Senegalu.


YOUGO projekt kulturowy między Europą i Afryką NGO 2022

YOUGO – Youth Going Live

YOUGO “Youth Going Live” to nie tylko międzykulturowy projekt 6 NGO’sów, ale i międzykontynentalny. Łączy bowiem kulturę Europy z kulturą Afryki. W jego ramach planowane są m.in. rezydencje artystyczne w Polsce, Bułgarii, Grecjii, Togo, Nigerii i Senegalu. Celem jest z kolei wzmocnienie zdolności edukatorów i edukatorek młodzieżowych w zakresie szerzenia integracji i szacunku dla różnorodności kultur poprzez rozmaite zajęcia artystyczne – taneczne, plastyczne i teatralne.

Daty i szczegóły

Projekt YOUGO trwa od 15 grudnia 2020 do czerwca 2022 roku. Jest realizowany ze środków Erasmus+ Komisji Europejskiej, a wnioskodawcą projektu jest grecki NGO Inter Alia. My, jako CIM Horyzonty, stanowimy oficjalnego partnera projektu w Polsce. W realizację YOUGO bezpośrednio zaangażowanych będzie 93 młodych profesjonalistów, 120 wolontariuszy i 50 młodych artystów. Oczekuje się, że w działaniach projektowych weźmie udział 1300 do 1500 młodych ludzi.

Założenia YOUGO “Youth Going Live” polegają jak wiele innych projektów pozaformalnych na wymianie, szkoleniu, kolektywnej kreacji i rozwoju społeczności. Dzięki stworzonemu polu do komunikacji i integracji Europy z Afryką, połączy budowanie takich kompetencji jak zaangażowanie, dyscyplina, energia intelektualna i świadomość społeczna z równie ważnymi cechami, które są determinantami afrykańskich sztuk performatywnych: instynktem, improwizacją, wolnością i duchowością.

Główe cele YOUGO

 • Budowanie zdolności organizacji młodzieżowych do promowania rozwoju społecznego i edukacyjnego młodzieży poprzez wykorzystanie sztuk scenicznych;
 • Rozszerzenie zasięgu organizacji partnerskich do grup zmarginalizowanych i innych organizacji;
 • Wspieranie rozwoju zawodowego osób pracujących z młodzieżą i tworzenie sieci w celu ustanowienia stałej wymiany know-how i najlepszych praktyk w zakresie metod pracy, struktur organizacyjnych, finansowania między UE a krajami trzecimi;
 • Usystematyzowanie podejść do pracy z młodzieżą, poszerzenie i pogłębienie wpływu uczenia się pozaformalnego poprzez łączenie spostrzeżeń specjalistów zajmujących się młodzieżą z różnych środowisk społeczno-kulturowych;
 • Promowanie ponadnarodowej pozaformalnej mobilności edukacyjnej.

YOUGO

data rozpoczęcia

grudzień 2020

data zakończenia

czerwiec 2022

działania

 • Rezydencje artystyczne w 6 krajach Afryki i Europy
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży
 • Wymiana know-how pracowników młodzieżowych

zapisy

Śledź nasz Fanpage: https://www.facebook.com/CIM.Horyzonty


FACEBOOK FANPAGE

działanie realizowane we współpracy z:

 • Inter Alia

 • Acet

 • Declic

 • OSF

działanie finansowane przez:

 • Erasmus logo

SPRAWOZDANIA

Kuba robisz coś z muzyką, czy chciałbyś pojechać do Aten?

Kuba robisz coś z muzyką, czy chciałbyś pojechać do Aten?

To zdanie rozpoczęło proces, który zakończył się występem dziesięcioosobowego zespołu na legendarnym placu Exarchieia w Atenach.Po kolei, dojdziemy tam.Na samym początku cała moja wiedza o projekcie została umieszczona w tych zdaniach: „(…) spotkasz się z lokalnymi muzykami i poznasz ateńską ...
Czytaj Dalej
Dwutygodniowej rezydencji artystycznej w Tyrgowiszte

Dwutygodniowej rezydencji artystycznej w Tyrgowiszte

Dominika Nazywam się Dominika i parę dni temu wróciłam do Polski z dwutygodniowej rezydencji artystycznej w Bułgarskiej miejscowości Tyrgowiszte. Były to dni przepełnione wspólną kreacją, szukaniem werbalnych i pozawerbalnych sposobów przekazywania myśli, uczuć i wizji. Przez ten czas miałam okazję ...
Czytaj Dalej

Scroll to top
Skip to content