Inna Perspektywa – ZAPROSZENIE DLA SZKÓŁ

Zapraszamy szkoły podstawowe i średnie do udziału w projekcie „Inna Perspektywa”. Jest to projekt skierowany do poznańskiej społeczności dzieci i młodzieży, mający na celu bezpośrednie spotkanie młodzieży z osobami z zagranicy mieszkającymi w Poznaniu narażonymi na dyskryminację oraz wykluczenie.


Inna Perspektywa – Poznajmy się – warsztaty dla szkół podstawowych


Inna Perspektywa – Zrozumienie – warsztaty dla szkół ponadpodstawowych


Inna Perspektywa – pełna oferta i opis warsztatów


Ważne, każdy uczeń musi uzyskać pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w warsztacie. Wzór pisma do pobrania poniżej:

Scroll to top
Skip to content