Raport Żywej Biblioteki 7/12/2019

Żywa Biblioteka to międzynarodowy ruch na rzecz praw człowieka i różnorodnego społeczeństwa, który stosuje prostą metodę spotkania i rozmowy do przeciwstawiania się uprzedzeniom i dyskryminacji. Żywa Biblioteka posługuje się językiem i mechanizmami biblioteki, by umożliwić pełne szacunku rozmowy, które mogą pozytywnie wpłynąć na postawy i zachowania ludzi w stosunku do tych osób w naszych społecznościach, które są zagrożone wykluczeniem i marginalizacją ze względu na pochodzenie, kolor skóry, przekonania, orientację seksualną, zawód czy religię.

Podobnie jak w prawdziwej bibliotece, Czytelnik/czka Żywej Biblioteki może wybierać z całego szeregu tytułów. Różnica polega na tym, że książkami są tu ludzie, a zamiast czytania jest rozmowa. Czytelnik/czka, który/a przychodzi do Żywej Biblioteki, rejestruje się i dostaje kartę biblioteczą. Następnie zapoznaje się z Katalogiem dostępnych tytułów Żywych Książek – ludzi reprezentujących grupy, z którymi związane są stereotypy i uprzedzenia. Wybór Żywych Książek jest odpowiedzią na aktualne potrzeby danej społeczności i opiera się na lokalnym kontekście.

Stworzenie przestrzeni do dialogu między osobami pochodzącymi z różnych środowisk, kontekstów to jeden z najlepszych sposobów zwalczania uprzedzeń i budowaniu silniejszych więzi społecznych. Żywa Biblioteka zapewnia bezpieczne miejsce na pełne szacunku rozmowy, w których można zadawać pytania i dzielić się doświadczeniami. Żywa Biblioteka, poprzez budowanie zaufania i szczery kontakt z drugim człowiekiem, pozwala przeciwstawiać się uprzedzeniom, stygmatyzacji i dyskryminacji.

7 grudnia 2019 roku odbyła się kolejna edycja Żywej Biblioteki, tym razem w Galerii Miejskiej Arsenal zorganizowana przez członków i wolontariuszy stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty. Było to jedno z wydarzeń towarzyszących XX Maratonu Pisania Listów Amnesty International, podczas którego każdy mógł wyrazić swój sprzeciw wobec łamania praw człowieka i swoją solidarność z ofiarami prześladowań pisząc list do władz kraju, w którym aktywiści są prześladowani.

Wydarzenie to miało na celu umożliwienie mieszkańcom i mieszkankom Poznania walki z szeroko pojętą dyskryminacją w wymiarze lokalnym i globalnym. Sama Żywa Biblioteka jest efektem pracy wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności Programu Erasmus plus.

W grudniu podczas spotkania można było pożyczyć następujące książki:

A jaki TIK masz ty?

Trans kobieta

Byłąm bezdomna

Ta veganka

Osoba zmagająca się z problemami psychicznymi

Nie chcę wojny w Polsce

Romska artystka

Anonimowy alkoholik

Wszystko i nic – osoba niebinarna i aseksualna

Muzułmanin i Polak

Jak queerować i nie zwariować

Rodzic dziecka nieheteronormatywnego

Wierząca lesbijka

Nastolatka po depresji

Osoba niesłysząca

Podczas prowadzonej Żywej Biblioteki odnotowaliśmy około 110  wypożyczeń, gdzie „Muzułmanin i Polak”, „Osoba zmagająca się z problemami psychicznymi” i „Nie chcę wojny w Polsce” cieszyły się największym zainteresowaniem.

Jak wynika z ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród Czytelników/czek, dla około 50% z nich był to pierwszy raz, kiedy brali udział w Żywej Bibliotece, a prawie 90% z nich zadeklarowało, że mają bardzo pozytywne wrażenie z wydarzenia.

Wśród przemyśleń po rozmowach z Książkami możemy wymienić następujące: „Poszerzasz swoje horyzonty naprawdę, a oczy otwierają się na wiele rzeczy”, „Jest wiele rzeczy do przemyślenia” itp.

Pod koniec dnia przeprowadzono rozmowę podsumowującą z książkami. Każda książka podzieliła się przemyśleniami na temat wydarzenia i spotkania z czytelnikami. Według opinii, atmosfera i ogólne wrażenie było na 4,5 z 5, a 91% wszystkich zainteresowanych jest gotowych to powtórzyć!

Tego dnia ludzie byli sobie bliżsi, doceniali i szanowali siebie. Nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że zaczęli się rozumieć i rozumieją, że nasze różnice nie są niebezpieczne. Przede wszystkim wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi na oceanie stygmatów.

Scroll to top
Skip to content