RAPORT WWW – EWALUACJA DZIAŁAŃ

W ramach projektu przeprowadziliśmy:
I. Warsztat przeprowadzony przez koordynatorkę Kamilę Lenczewską w siedzibie CIM Horyzonty dla wolontariuszy/szek i edukatorek – 07/10/2019.
Powstały scenariusze zajęć i plan działań w ramach projektu. Poruszone zostały tez kwestie formalne i merytoryczne oraz międzykulturowe, gdyż współpracujący zespół był międzykulturowy.
Udział 10 uczestników.
II. 3 spotkania warsztatowe „Dobre Serduszko” przeprowadzone przez Salvatore Bernardi i Zacharoulę Antoniou:
II. 1. 11/12/2019 w Przedszkolu Gajówka
2. 12/12/2019 w Punkcie Przedszklnym Horyzont
3.13/12/2019 w Przedszkolu nr. 81
Udział: 40 uczestników/czek

III.5 spotkań warsztatowych w poznańskich szkołach podstawowych:
1.W dniu 19/12/2019 roku w SP 10
2.W dniu 25/10/2019 roku w SP 69
3.W dniu 04/11/2019 roku w SP 26
4.W dniu 13/11/2019 roku w SP 42
5.W dniu 12/12/2019 roku w szkole Horyzont – Wolnej Edukacja Demokratyczna
Liczba uczestników/czek: 100

IV. 5 debat przeprowadzonych w szkołach ponadpodstawowych:
1.Debata LO 3, 23.10.2019
2.Debata w ZSS, Zamenhoffa 142, 29.10.2019
3.Debata w LO 2, 10.11.2019
4.Debata w ZSZ nr 6, 28.11.2019
5.Debata w LO 1, 18.12.2019
Udział: 180 uczestników/czek

V. Warsztaty dla wolontariuszy
Udział: 40 uczestników/czek
VI. Warsztaty dla nauczycieli
Udział: 17 uczestników/czek
Z anonimowo przeprowadzonych na koniec spotkania ankiet, wynika, że uczniowie docenili wydarzenia i uznali je za bardzo wartościowe doświadczenie. Zrozumieli czym jest wolontariat I dlaczego warto się angażować.
Oto kilka wybranych opinii:
„Uważam że tego typu debaty są potrzebne, ponieważ rozwija to „ciekawość” uczniów i porusza dużo interesujących tematów.”
“Moim zdaniem takie spotkania są potrzebne, ponieważ uświadamiają zalety wolontariatu”
„Najbardziej doceniam otwartość zespołu i chęć przekazania wiedzy i doświadczeń z własnego życia.”
„Najbardziej doceniam możliwość wypowiedzenia się i spotkania z różnymi ludźmi, otwartość gości, bezpośredniość i swobodę w rozmowie.”
„Takie debaty są bardzo potrzebne w szkołach. Ponieważ niektórym uczniom uświadamiają, c to jest naprawdę wolontariat’”
“Fajna była możliwość dowedzenia się, jak wygląda wolontariat w innych krajach”.
“Spotkania o wolonariacie są ważne, by uświadomić, jak ważne jest życie I ma się je tylko jedno I powinno sę je dobrze wykorzystać, nie tylko pracując, ale też pomagając innym”.
Większość(95 %) zebranych przez nas opinii uczniów i uczennic (za pomocą anonimowych ankiet), była pozytywna i wskazywała na zapotrzebowanie na tego typu działania w szkole. Jako organizatorzy i organizatorki wydarzenia otrzymaliśmy wiele słów uznania i próśb o częstsze pojawianie się w szkołach z tą lub pokrewną tematyką.
Spotkanie ewaluacyjne które odbyliśmy w gronie panelistów, wolontariuszy EKS i moderatorek, pokazało, że cały zespół jest bardzo zadowolony z przeprowadzonego projektu i gotowy na realizację podobnych działań w przyszłości.
Dużo nauczycieli i przedstawicieli pytało o działania systematyczne w temacie wolontariatu i pomoc systemową w prowadzeniu kół wolontariatu.
Widzimy więc zasadność i konieczność tego typu działań w przyszłości.

Scroll to top
Skip to content