Przygotowanie kontekstów społeczno – kulturowych działań wolontariackich w innych krajach

Podczas jednego ze spotkań przygotowujących zespół wolontariacki do działań promujących wolontariat, rozmawialiśmy na temat społecznych aspektów działań wolontariackich w różnych krajach – czy działania społeczne są rozpoznawalne wśród młodych ludzi, czy wolontariat jest czymś rozpoznawalnym...

Continue reading
Scroll to top
Skip to content