Drugi warsztat dla edukatorów i panelistów – przygotowanie kontekstów społeczno – kulturowych działań wolontariackich w innych krajach

Podczas drugiego ze spotkań przygotowujących zespół wolontariacki do działań promujących wolontariat, rozmawialiśmy na temat społecznych aspektów działań wolontariackich w różnych krajach – czy działania społeczne są rozpoznawalne wśród młodych ludzi, czy wolontariat jest czymś rozpoznawalnym wśród młodzieży, do czego jest ona zachęcana w szkołach, czy można się chwalić z tego, że jest się wolontariuszem_szką? Było to jedno z dwóch tego typu spotkań, które zgromadziło 9 osób wchodzących w skład zespołu.

Okazuje się, że w Portugalii działania wolontariackie są mocno rozpoznawalne przez młodzież uczącą się w szkołach ponadpodstawowych i późniejszym życiu studenckim. Bardzo często młodzież angażuje się w różnorodne działania organizacji pozarządowych, przez pomoc osobom bezdomnym, osobom uzależnionym, starszym oraz dzieciom i młodzieży.

W Hiszpanii również rozpoznawalność wolontariatu jest wysoka i utożsamiana jest z czym pożytecznym i dobrym dla społeczeństwa. Często już w szkołach, zwłaszcza katolickich, młodzież angażuje się w zbiórki żywności na rzecz osób uboższych, w działania sportowe, w działania związane z pomocą zdrowotną. Jest to ważne i rozpoznawalne przez społeczność, a wolontariusze dzięki temy nabywają nowych umiejętności i doświadczenia.

We Francji, działania społeczne i obywatelskie również są rozpoznawalne, a wielość organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych pozwala na różnorodne doświadczenia. Bycie wolontariuszem_szką jest doceniane i podziwiane społecznie.

Rzecz ma się zupełnie inaczej na Białorusi, gdzie działania wolontariackie i budowa społeczeństwa obywatelskiego jest w początkowej fazie rozwoju. Wolontariat kojarzony jest z „pracą za darmo”, jest bardzo mało inicjatyw, w które można się zaangażować i nie są one rozpromowane, a ludzie nie widzą korzyści z bycia wolontariuszem_szką. Zdarzają się jednak obowiązkowe działania wolontariackie w szkołach, które dotyczą organizacji festiwali, konkursów lub koncertów.

Podróżując do innego kontekstu socjo-kulturowego zza oceanu, w Brazylii, ze względu na wielość wyzwań społecznych związanych z nierównościami społecznymi czy edukacyjnymi, biedą czy bezdomnością, wolontariat jest narzędziem, które pozwala na działanie celem wyrównywania tych nierówności. Sam wolontariat nie jest bardzo popularny, natomiast wiele projektów, jak zbieranie ciuchów i rzeczy pierwszej potrzeby dla osób biednych lub uczenie dzieci i młodzieży w centrach nazywanych Favelas, celem wyrównywania ich szans edukacyjnych, są znane i zrzeszają wielu_e wolontariuszy_ek.

Przygotowanie kontekstów społeczno-kulturowych działań wolontariackich zostało przygotowane w ramach propjektu „WWW-Wszechstronne Wsparcie Wolontariatu. Edycja Druga” współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Poznania.

Scroll to top
Skip to content