Warsztaty dla wolontariuszy_ek w ramach projektu WWW, edycja 2

.

Od października staramy się prężnie działać, inspirować do wolontariatu i pomagać lokalnym partnerom.

Aby się dobrze przygotować, zaproponowaliśmy warsztaty prowadzone w duchu edukacji pozaformalnej dla wolontariuszy poznańskich organizacji pozarządowych.

Orientacyjny czas każdego spotkania wynosił 3 h. W każdym spotkaniu wzięło udział 6 osób. Szkolenia te były poprowadzone przez psychologów i profesjonalistów i aktywistów zajmujących się np. tematem social media oraz tworzeniem materiałów wideo.

Zakres tematyczny warsztatów był na bieżąco dopasowywany do potrzeb wolontariuszy oraz inspirowany rozmowami z organizacjami zajmującymi się wolontariatem..

Ważnym aspektem tych warsztatów było przygotowanie wolontariuszy do pracy z drugim człowiekiem, ale też wzmocnienie ich kompetencji w zakresie procesu planowania, realizacji i ewaluacji działań społecznych i obywatelskich, inspirując tym samym do działania oraz pracą nad poczuciem własnej sprawczości i wpływu na rozwiązywanie problemów społecznych.

Zostały przeprowadzone następujące warsztaty:

– jak prowadzić media społeczne,

– jak tworzyć filmy,

– jak prowadzić ciekawie lekcje językowe w ramach animacji językowej,

– jak rozmawiać o tolerancji i antydyskryminacji,

– jak przekuwać własne pomysły w inicjatywy społeczne (2 warsztaty),

– jak przeprowadzić pierwszą pomoc

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „WWW – Wszechstronne Wsparcie Wolontariatu. Edycja Druga” współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Poznań.

Scroll to top
Skip to content