Grupa Organizująca Spotkanie I

Na samym początku przygotowań do realizacji projektu spotkaliśmy się zespołem edukatorek i wolontariuszy, żeby porozmawiać o tym, jakiego rodzaju aktywności projektowe przygotowujemy oraz czym jest wolontariat dla każdego z nas. Wolontariusze międzynarodowi podzielili się perspektywą społeczno-kulturową wolontariatu w Holandii, Białorusi, Francji, Hiszpanii, Portugalii oraz Brazylii.

Czekamy, żeby podzielić się tymi informacjami z Wami!

Scroll to top
Skip to content