Warsztaty- debaty w szkołach ponadpodstawowych WWW

Specjalistki ds. wolontariatu i edukatorki w osobach Urszuli Kisiel-Grzanka i Marty Szymaniuk przygotowały konspekt i grupę wolontariuszy oraz ekspertów do przeprowadzenia cyklu interaktywnych debat „WWW – Wszechstronnego Wsparcia Wolontariatu
Cykl pięciu debat nt. wolontariatu w praktyce i w teorii odbył się w poznańskich szkołach ponadpodstawowych:

  1. LO 3, 23.10.2019
  2. ZSS, Zamenhoffa 142, 29.10.2019
  3. LO 2, 10.11.2019
  4. ZSZ nr 6, 28.11.2019
  5. LO 1, 18.12.2019

Do współpracy zostały zaproszone: Florentyna Macioszczyk z CIM Horyzonty, Elżbieta Niewiadomska z Lepszego Świata prowadząca “Wolontariat w poznańskich rodzinach”, były wolontariusz – eksperta w temacie Alvaro Ingles Paz z CIM Horyzonty, specjalistki z Regionalnego Centrum Wolontariatu przy WRK, Dagna Łaniecka i Aneta Bedzińska. Wolontariuszami Europejskiego Korpusu Solidarności biorącymi udział byli Narek Botsinyan i Ayse Kucukkilic.
Proponowane dla szkół ponadpodstawowych debaty nt. wolontariatu pozwoli młodzieży na konfrontowanie spostrzeżeń z ekspert(k)ami w ramach wolontariatu, wymienienie się dobrymi praktykami i planowanie akcji wolontariackich z działającymi już pomocnikami oraz zapoznanie się z ofertami poznańskich organizacji.
Celem debat była aktywizacja młodzieży do działań obywatelskich i wolontariackich.
Możliwość bezpośredniej rozmowy i interaktywnej pracy z koordynator(k)ami wolontariatu w szkole.
Debaty połączone z warsztatami trwały dwie godziny i były prowadzone przez 2 specjalistki w zakresie edukacji pozaformalnej z 2ką ekspertów poznańskich ds. wolontariatu w asyście dwójki wolontariuszy z zagranicy.
W formie warsztatowej, angażując młodzież do pracy w podgrupach, dyskusji, interakcji z ekspert(k)ami i wolontariusz(k)ami prowadzono zajęcia według następującego schematu:

1. POWITANIE (10 min)

  • przedstawienie się moderatorek
  • kilka słów o cyklu debat i potrzebie realizacji takich działań z naszej perspektywy
    Spotkania w przedszkolach, szkołach, dla wolontariuszy oraz opiekunów kół wolontariatu
  • przedstawienie CIM Horyzonty (roll-up + koszulki)
  • przedstaienie się panelistek i wolontariuszy EKS – kilka słó o so bie – kto kim jest oraz co ma wspólnego z wolontariatem)

2. ZASADY NA SPOTKANIE (5min) – 1X1X1, wyciszenie tel. komórkowych, podpisania zgód i listy obecności, aktywne uczestnictwo, zdjęcia i filmowanie warto zapowiedzieć i ustalić z nauczycielką i dyrekcją (na flipach)

3. PRZEDSTAWIENIE SIĘ PANELISTÓW/EK i wolontariuszy EKS (wcześniej „ukryci” w tłumie)
(każdy kilka słów od siebie – kto kim jest) (5 min)

4. BINGO z omówieniem (25 min) [nagroda!!!]
Pytania do Bingo:

  1. Czym jest wolontariat?
  2. Z czym Ci się kojarzy wolontariat?
  3. Jakie są Twoje doświadczenia z działaniami wolontariackimi?
  4. Podaj 3 przykłady rodzajów wolontariatu (ze względu na charakter lub miejsce)
  5. Wymień min. 4 powody dla których ludzie podejmują działania wolontariackie.
  6. Znajdź 5 synonimów do słowa “WOLONTARIUSZ”.
  7. Jak nazywa się organizator dzisiejszego spotkania?

!!! Omówienie Bingo z nagrodą:)
Przerwa

5.PRACA W PODGRUPACH (20-25 min) z moderacją!
Wprowadzenie : co jakiś czas w polskiej debacie publicznej pojawia się temat ustanowienia obowiązkowego wolontariatu szkolnego. Pomysł ten wywołuje ogromne kontrowersje, z uwagi na sprzeczność z główną cechą charakteryzującą istotę wolontariatu – dobrowolność. Z drugiej strony obrońcy tego pomysłu argumentują, że będzie to świetna lekcja wychowania do życia w społeczneństwie obywatelskim.
Chcemy zatem z Wami na ten temat porozmawiać i zachęcić do debaty na temat „Wolontariat w szkole – dobrowolny czy obowiązkowy?”
W ramach wprowadzenia podzielimy się na grupy i rozdamy grupom sytuacje z óżnych modeli szkolnego wolontariatu. Będziecie mieć 10 minut na porozmawianie na ten temat i zapisanie wspólnych wniosków. Później zaprezentujemy swoje wnioski na forum.
Jak się rozmawiało, czy była możliwość wypowiedzenia się?
Jakoe zasady mogłyby usprawnić debatę? Rozdać przykłąd kodeksu.
RÓŻNE MODELE – wydrukowane załączniki
Podsumowanie pracy w podgrupach na forum (10 minut)

a) Jakie są wasze wrażenia z tych spotkań (w grupkach)?
b) Czy pytania były trudne czy proste? Czy dowiedziałe/aś się czegoś nowego?
c) Czym jest dla Was wolontariat?

Uczennice i uczniowie wyrażali zainteresowanie działaniami wolontariackimi i możliwością dyskusji z osobami codziennie zajmującymi się pomaganiem. Wynieśli ciekawe spostrzeżenia z zajęć, które opisali w formularzach ewaluacyjnych.

Scroll to top
Skip to content