Po walentynkowych Wyborach 14/02/2020 roku

Horyzontowicze!

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym oraz tym uczestniczących w spotkaniu za pośrednictwem pełnomocnictw w Nadzwyczajnym Walentynkowym 💓 Walnym Zgromadzeniu Członków.

W wyniku dyskusji poszerzyliśmy działania statutowe stowarzyszenia o
punkt „Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn”👫

oraz przeprowadziliśmy wybory uzupełniające do Zarządu, w wyniku których wybraliśmy Martę Szymaniuk 👏na stanowisko Wice Przewodniczącej Zarządu.
Tym samym pożegnaliśmy „Auf Wiedersehen” wyjażdżającego na dłużej do Szwajcarii Mateusza Paczkę Paczkowskiego.🤗

Obecny skład Zarządu (dla przypomomnienia)
☀Kamila Lenczewska ☀- Przewodnicząca (obecnie w stanie macierzyńskiego spoczynku) 👪
☀Marta Szymaniuk ☀- Wice Przewodnicząca
☀Ewa Dziewolska ☀- Sekretarz i Spec od KRS
☀Flora Macioszczyk ☀ – Koordynatorka ds. Inicjatyw
☀Ula Kisiel-Grzanka ☀- Skarbniczka

Komisja Rewizyjna:
🎆Marcin Kłopocki 🎆 – Przewodniczący Komisji
🎆Maja Rachwał 🎆- Członkini Komisji Rewizjyjnej

Scroll to top
Skip to content