Międzykulturowe warsztaty w Centrum Muzułmańskim

W listopadzie i grudniu 2018 roku odbył się cykl siedmiu warsztatów międzykulturowych w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym. W zajęciach łącznie wzięło udział 127 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 8 nauczycieli/ek. Warsztaty dały młodzieży niepowtarzalną możliwość doświadczenia spotkania w miejscu ważnym na mapie Poznania, choć w dalszym ciągu mało poznanym.


Podczas 2,5-godzinnego spaceru po zakamarkach Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego (MCKO) uczestnicy/czki mieli/ały okazję poznania życia poznańskich muzułmanów/ek „od kuchni”, zadania pytań na najbardziej frapujące ich tematy u źródła. W pierwszej części warsztatów, uczestnicy/czki zastanawiali się nad aktualnym wizerunkiem wyznawców islamu „w mediach i społeczeństwie, powszechnymi opiniami na temat tej grupy oraz ich konsekwencjami.

Druga część spotkania poświęcona była zwiedzaniu Centrum, wizycie w meczecie oraz rozmowie z zaproszonym gościem – muzułmaninem, który w atmosferze zaufania i wzajemnego zrozumienia odpowiadał na wszelkie wątpliwości, które zrodziły się podczas rozmowy w pierwszej części warsztatu. W trakcie zajęć młodzież miała także okazję zdobyć bazową wiedzę na temat osiągnięć kultury i nauki krajów arabskich.


Scroll to top
Skip to content