SYLWESTER SZALONEGO SENIORA

Sylwester „Szalonego Seniora” był to projekt skierowany dla seniorów, emerytów i rencistów z dzielnicy Łazarz, którzy nie chcieli spędzić nocy sylwestra samotnie w domu. Projekt nie tylko aktywizował osoby starsze poprzez wspólną zabawę ale również wspomagał seniorów w realizacji ich pomysłów, występów artystycznych, rozwoju zainteresowań oraz chęci niesienia pomocy innym seniorom. Pomysł zainicjowany został przez seniorów.

Projekt składał się z działań:

  1. Przygotowania programu wydarzenia`
  2. Spotkania z zespołem projektowym wyłonionym z grupy inicjatywnej składającej się z seniorów i innych chcących zaangażować się osób. Wspólne przedyskutowaliśmy i ustaliliŚmy obowiązki oraz podział zadań (m.in pomoc przy przygotowaniach wydarzenia, dekorowaniu sali, posprzątaniu sali, udzieleniu informacji podczas trwania wydarzenia, wydawaniu posiłków i pomoc w ich przygotowani itp.)
  3. Promocji Sylwestra
  4. Przeprowadzeniu nocy sylwestrowej z zapewnieniem wyżywienia i atrakcji artystycznych (m.in. konkursu piosenki, teleturnieju „Familiada”, teleturnieju „jaka to Melodia”, zabaw integracyjnych itp.)
  5. Ewaluacji projektu (wspólnej pracy projektowej z osobami zaangażowanymi)
  6. Przygotowaniu sprawozdania
    Przez cały czas trwania projektu zapewnione zostało wsparcia grupy inicjatywnej projektu oraz zapewniona była pomoc przy realizacji działań.

Bal sylwestrowy był imprezą zamkniętą a osoby biorące w nim udział dostały zaproszenia, które pokazywali przed wejściem na zabawę. Dzięki temu zapewniliśmy bezpieczeństwo a osoby, które brały udział w wydarzeniu czuły się komfortowo w swoim towarzystwie. Liczba osób, które wzięły udział w wydarzeniu to 60 osób.


Scroll to top
Skip to content