Ogłoszenie możliwości wsparcia inicjatyw oddolnych 2020

Jak co roku ogłaszamy możliwość wsparcia realizacji oddolnych inicjatyw z obszaru MCIL ŁAZANKA w ramach projektu Mobilne Centrum Inicjatyw Lokalnych ŁAZANKA 2020.Prosimy zapoznać się z informacjami i załącznikiem do wypełnienia:


Jaki jest cel wsparcia?

Zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych, podejmowanych w odpowiedzi na lokalne potrzeby mieszkańców, przez grupy nieformalne. Aktywizacja mieszkańców mający na celu polepszeniu ich samopoczucia oraz zwiększenia świadomości lokalności i poczucia odpowiedzialności za własną dzielnicę.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

Na aktywizację mieszkańców, integrację społeczności lokalnej i podejmowanie wraz z mieszkańcami działań w odpowiedzi na ich potrzeby, a także zachęcenie do aktywnego współtworzenia wydarzeń/działań o charakterze społecznym, kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym, sportowym itp. jak i również na działania online o podobym charakterze.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Tylko grupy nieformalne (tj. grupa co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych z określonym liderem grupy) lub grupy młodzieżowe pod opieką osoby dorosłej

Gdzie można realizować inicjatywy oddolne?

Na terenie całego Łazarza. W zakres inicjatyw oddolnych wchodzą również działania online, oraz działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa podczas trwającej pandemii.

W jakim terminie można składać wnioski?

Od 10 maja do 16 listopada 2020 roku lub wyczerpania środków finansowych na ten cel.

Kiedy można realizować inicjatywy oddolne?

Od 20 maja do 16 listopada 2020 roku

Ile w konkursie jest pieniędzy?

Łączna pula środków wynosi 33000,00 zł brutto. Koszt realizacji pojedynczej inicjatywy oddolnej nie może przekroczyć 3,500,00 zł brutto.

Jak uzyskać wsparcie?

Należy konsultować się osobiście z koordynatorką projektu Florentyna Macioszczyk w siedzibie MCIL ŁAZANKA lub w innym umówionym miejscu lub wysłać zarys inicjatywy w wersji elektronicznej na adres f.macioszczyk@gmail.com w terminie do 10 listopada 2020 roku.

Odpowiedzi na inne pytania? Jak się skontaktować?

Proszę pisać na: kontakt.horyzonty@gmail.com


ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA


Projekt Mobilnego Centrum Inicjatyw Lokalnych ŁAZANKA jest dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera

Scroll to top
Skip to content