#GETUPSTANDUP

Projekt „#GetUpStandUp” został zrealizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu „Europa dla obywateli”

Część 1 – „Pamięć o przeszłości Europy

W ramach projektu zrealizowano 32 wydarzenia:

Spotkanie startowe projektu:  Organizacja YEU Cypr poprowadziła spotkanie inaugurujące projekt #GetUpStandUp, które odbyło się w Nikozji w dniach 11-12 października 2018 roku. Jego celem było zgromadzenie wszystkich organizacji partnerskich, prezentacja projektu oraz oficjalne rozpoczęcie związanych z nim działań. W dwudniowym spotkaniu wzięło udział 11 uczestników.

Interwencja publiczna na Cyprze:

29 listopada na Uniwersytecie w Nikozji cypryjska YEU zorganizowała interwencję publiczną, w której 50 młodych ludzi wzięło udział bezpośrednio, a kolejnych 30 uczestniczyło pośrednio. Projekt miał skłonić studentów do zastanowienia się nad tematami, które zazwyczaj nie były przez nich poruszane.
Uczestnicy mieli pomyśleć o sprawach związanych z prawami człowieka i odkryć, które z praw są dla nich istotne. Aby zrealizować tę interwencję publiczną, stworzyliśmy trzy pudełka, a na każdym z nich widniało pytanie. Każdy uczestnik mógł zastanowić się i anonimowo napisać odpowiedź na kartce papieru, po czym wrzucić do odpowiedniego pojemnika. Pudełka umieszczono w uniwersyteckiej kawiarni, gdzie pozostały przez kilka godzin pod okiem wolontariuszy YEU, którzy pomagali uczestnikom w razie potrzeby.

Celem działania było zebranie 100 opinii na temat spraw związanych z protestami w obronie praw człowieka.
Uzyskano odpowiedzi na trzy poszczególne pytania:
● W jaki sposób bronisz swoich praw?
● Gdybyś miał(a) zorganizować protest, czego by on dotyczył?
● W jakim proteście chciał(a)byś wziąć udział?

Jak można było zaobserwować, większość uczestników skupiła się na prawach kobiet i społeczności LGBT w imię równości i akceptacji, inni opowiedzieli się za pokojem pomiędzy dwiema cypryjskimi społecznościami, jeszcze inni chcieli zaprotestować na rzecz darmowej opieki medycznej. Okazało się jednak, że jedynym sposobem uczestników na obronę swoich praw jest udział w wyborach i choć przyznają, że protesty to skuteczny sposób, rzadko w nich uczestniczą.

Interwencja publiczna we Włoszech:

Organizacje partnerskie zrealizowały we Włoszech dwie interwencje publiczne, z czego za jedną z nich odpowiedzialna była Fattoria Pugliese Diffusa Associazione Culturale a za drugą HRYO.

Wydarzenie zrealizowane przez Fattoria Pugliese Diffusa Associazione Culturale miało miejsce 15 listopada w Castrignano del Capo, podczas cotygodniowego jarmarku, co zapewniło zróżnicowanie wśród zaangażowanych (bezpośrednio wzięło udział ok. 120 osób). Uliczna debata rozpoczęła się o godz. 09:30 i zakończyła o 12:00. W celu zapewnienia równego prawa do wypowiedzi, Fattoria Pugliese Diffusa (FPD) stworzyła przestrzeń, dzięki której każdy mieszkaniec mógł wyrazić opinię na temat dawnych i obecnych ruchów praw obywatelskich oraz rozpowszechnienia praw człowieka. Tematem debaty ulicznej było pytanie: „Czy zdarzyło ci się walczyć o swoje prawa?”. Dzięki wspomnianej metodologii mieszkańcy z chęcią dzielili się swoimi poglądami oraz opiniami o różnych sferach swojego życia, takich jak prawa, wolność, integracja itp., przyczyniając się tym samym do aktywnego obywatelstwa zarówno w społeczności lokalnej, jak i w tej międzynarodowej.
Aby zorganizować to wydarzenie publiczne, członkowie FPD musieli zrealizować następujące działania:
• wybrać dobry temat do debaty ulicznej
• znaleźć odpowiednie miejsce do organizacji wydarzenia, aby debata miała zauważalne skutki
• zadbać o logistykę: sporządzić wnioski, poprosić lokalne władze o pozwolenie na wydarzenie, zgromadzić odpowiedzi uczestników na główne pytanie, przygotować miejsce na debatę uliczną, udokumentować wydarzenie oraz użyć odpowiednich środków przekazu, aby zostało ono opublikowane online. Metodologia debaty ulicznej sprawiła, że mieszkańcy byli naprawdę aktywni i skłonni do przekazywania swoich opinii oraz doświadczeń związanych z tym tematem. To wydarzenie publiczne umożliwiło interakcję pomiędzy młodymi ludźmi, seniorami, członkami organizacji, czyli ludźmi z rozmaitych środowisk, posiadającymi różne doświadczenie.

W ramach obchodów 70. rocznicy powstania Powszechnej deklaracji praw człowieka HRYO zaplanowała trzy różne interwencje publiczne.
 Pierwsza z nich, zrealizowana pod koniec listopada z ELSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa), polegała na zachęceniu studentów prawa Uniwersytetu w Palermo do zastanowienia się nad prawami człowieka oraz ich ważną współczesną rolą. Staliśmy w uczęszczanej części holu i przez 4 godziny pytaliśmy studentów o zdanie na temat lokalnego, narodowego oraz międzynarodowego egzekwowania praw człowieka.
10 grudnia miała miejsce kolejna interwencja publiczna, tym razem na Uniwersytecie w Katanii, w holu wydziału nauk politycznych. W tym wypadku skorzystaliśmy z wystawy „Corpi Migranti” Maksa Hirzela (która odbywała się w tym samym holu), uprzednio zainaugurowanej przez HRYO w Stato Brado. W trakcie tych czterech godzin udało się nawiązać dyskusję ze studentami oraz pracownikami akademickimi na temat Powszechnej deklaracji praw człowieka.
14 grudnia w Stato Brado w centrum Palermo HRYO promowała inicjatywę „Human Rights / Right Humans – Ridiamo colore ai nostri diritti” (Human Rights / Right Humans – przywróćmy barwy naszym prawom). W tym celu odbyła się wystawa, angażująca artystów, którzy zapisali poszczególne artykuły deklaracji wielokolorowym pismem. Dzięki tej inicjatywie zaproszeni goście, współpracownicy, przedstawiciele innych organizacji pozarządowych oraz miejscowi mogli wziąć udział i zobaczyć wystawę. Wszystkich uczestników zachęcano do rozważenia, jak istotne są prawa człowieka, oraz do wyrażenia swoich poglądów na temat obecnego przestrzegania artykułów Powszechnej deklaracji. We wszystkich trzech przedstawionych interwencjach bezpośredni udział wzięło ponad 150 osób.

Interwencja publiczna w Grecji:

W Grecji zorganizowano dwie interwencje publiczne: jedna z nich w Salonikach została poprowadzona przez organizację partnerską USB, a druga, w Atenach, przez organizację partnerską InterAlia.

USB zrealizowała wydarzenie w Salonikach w piątek 30 listopada. Miało ono na celu wywołać żywe dyskusje w miejscach publicznych z mieszkańcami Salonik na temat „aktywnego obywatelstwa” oraz skłonić uczestników do zastanowienia się nad własnym zaangażowaniem w sprawy społeczne. Organizatorzy przygotowali własnoręcznie koperty, zawierające listę kluczowych postaw aktywnego obywatelstwa, takich jak „głosowanie”, „pomoc” czy „zaangażowanie”. Lista stała się tematem dyskusji pomiędzy uczestnikami wydarzenia. Zainteresowani otrzymali również listę lokalnych organizacji pozarządowych, które zajmują się promowaniem „aktywnego obywatelstwa”. W trakcie tego trzygodzinnego wydarzenia wolontariuszom udało się dotrzeć do ok. 120 osób.
Głównym celem interwencji było promowanie aktywnego obywatelstwa oraz skłonienie uczestników do refleksji, czy uważają siebie za aktywnych obywateli. W dyskusji poruszono pytania o budowanie społeczności, wolontariat oraz wartości obywatelskie. Uczestnicy rozmawiali o pomysłach na to, jak aktywność obywatelska mogłaby pomóc w rozwoju miasta. Większość z nich wiedziała, na czym polega aktywne obywatelstwo, lecz nie uznawała siebie za zbyt aktywnych w tych sprawach.

5 maja w Atenach InterAlia wraz z grupą muzyków zorganizowały wydarzenie publiczne na placu Wiktorii. Obejmowało ono działania takie jak tworzenie koszulek, zabawy dla dzieci itp. Jego głównym celem była otwarta dyskusja z publicznością oraz prezentacja ograniczeń, które może wprowadzać obecność granic, utrudniając życie nie tylko części społeczeństwa, ale też każdemu z nas. W interwencji wzięło udział ok. 200 osób.

Interwencja publiczna w Czechach:

Dwie interwencje publiczne miały miejsce w Czechach. Organizatorem jednej z nich było EYCB (Europejskie Centrum Młodzieży w Brzecławiu), za drugą odpowiedzialna była organizacja Tmelnik.

EYCB postanowiło zrealizować interwencję publiczną 17 listopada, w rocznicę aksamitnej rewolucji. Głównym zadaniem tego wydarzenia było ustalenie, co obywatele Czech sądzą o swoim państwie w odniesieniu do praw człowieka. 100 uczestników odpowiedziało na pytania: „Czy uważasz, że sytuacja w zakresie praw człowieka w Czechach jest lepsza, porównywalna czy gorsza od innych państw UE?” oraz „Jakie czeskie wydarzenia, nazwiska lub organizacje przychodzą ci do głowy, gdy słyszysz zwrot «prawa człowieka»?”. Następnie rozpoczęła się dyskusja z uczestnikami na temat ich odpowiedzi.
Interwencja publiczna trwała 3 godziny.

Wydarzenie zorganizowane przez Tmelnik odbyło się na ulicach stolicy Czech, Pragi 1 grudnia 2018 roku Czterech wolontariuszy podzielono na dwie dwuosobowe grupy. Pierwsza grupa podchodziła do losowych przechodniów z ankietami, zawierającymi następujące pytania z odpowiedzią „tak” lub „nie”:
Czy uważasz, że obecnie w Czechach ma miejsce ograniczanie podstawowych praw człowieka? Czy myślisz, że dochodzi do tego na świecie? Czy wiesz, co zdarzyło się 21 sierpnia 1968 roku? Czy uważasz, że w obecnych czasach wciąż należy walczyć o podstawowe prawa człowieka? Czy myślisz, że dzisiejsza sytuacja w zakresie praw człowieka jest lepsza niż w przeszłości?
Druga grupa zadała przechodniom podobne pytania, z tym że odpowiedzi zostały nagrane przez kamerę. Pytania zadane przez grupę z kamerą były następujące:
Czy potrafisz wymienić przynajmniej 3 prawa człowieka? Jakie wydarzenie historyczne przychodzi ci do głowy, gdy słyszysz stwierdzenie „walka o prawa człowieka”? O jakiej osobie z przeszłości lub teraźniejszości myślisz, gdy słyszysz stwierdzenie „walka o prawa człowieka”? Czy wiesz, kim był Jan Palach i przeciw czemu protestował? Do tej publicznej interwencji doszło 1 grudnia, a do jej realizacji wybrano ulice wokół stacji metra Národní třída, ponieważ jest to uczęszczany rejon.
Drugą częścią działania było rozpowszechnienie interwencji w mediach społecznościowych. Do tego celu stworzono film promujący dyskusję o prawach człowieka nie tylko między osobami, z którymi porozmawialiśmy na ulicy.
Celem powyższych działań było zwiększenie świadomości o historii przypadków łamania praw człowieka zarówno z różnych zakątków świata, jak i z Czech oraz Europy.

Interwencja publiczna w Polsce:

Dwie publiczne interwencje przeprowadzono w Polsce: jedna z nich zorganizowana przez CIM Horyzonty, a druga przez Europejskie Forum Młodzieży.

CIM Horyzonty zorganizowało interwencję publiczną jako serię wydarzeń od czwartku 4 grudnia 2018 roku do soboty 8 grudnia 2018 roku. Pierwszym wydarzeniem był „ŚWIĄTECZNY FLASHMOB NA RZECZ PRAW CZŁOWIEKA”, który odbył się 4 grudnia na placu Wolności w Poznaniu. W jego trakcie zrealizowano pięć działań: flashmob promujący pokój, warszaty: kalendarz adwentowy, w którym odkrywa się prawa człowieka, świąteczna międzynarodowa zumba w stylu „pidżama party”, Maraton Pisania Listów Amnesty International 2018, wspólne śpiewanie kolędy „Cicha noc” w różnych językach w celu propagowania pokoju na świecie.
Drugim wydarzeniem była „Otwarta dyskusja na temat praw kobiet w Polsce”, do której doszło w sobotę 8 grudnia 2018 roku. Było to otwarte spotkanie z dwiema poznańskimi aktywistkami na temat praw kobiet w Polsce.
W roli ekspertek wystąpiły Katarzyna Ueberhan oraz Aleksandra Sołtysiak, a moderatorką dyskusji była Aleksandra Sobiech z feministycznej fundacji MamyGłos.
W obu wspomnianych wydarzeniach wzięło udział ok. 200 osób.

EFM przeprowadziło 14 grudnia 2018 roku kampanię uliczną na temat praw człowieka, która była częścią interwencji publicznej i miała miejsce w szkołach oraz na ulicach Kłodzka.
Aby przyciągnąć uwagę ludzi, wolontariusze ubrali się na żółto i czarno oraz mieli na sobie koszulki z napisem „prawa człowieka”, na twarzach z kolei mieli namalowane dwa paski: żółty i czarny. Kolory te wybrano ze względu na skojarzenia z obroną praw człowieka, ponieważ są to barwy Amnesty International, znanej z walki z naruszaniem praw człowieka na całym świecie. Wolontariusze trzymali plakaty oraz rozdawali ulotki na temat praw człowieka, głównie związanych z dziećmi i młodzieżą, oraz praw kobiet.
Całą akcję podzielono na dwie części: pierwszą z nich zrealizowano w szkołach. Za pozwoleniem dyrektorów wolontariusze chodzili od klasy do klasy, by przerwać lekcje na kilka minut i porozmawiać o prawach człowieka, odpowiedzieć na zadane pytania, przypomnieć niedawne wydarzenia, takie jak obchodzony 10 grudnia Dzień Praw Człowieka, oraz rozdać ulotki uczniom i nauczycielom.
W trakcie przerw pozostawali w szkole, rozmawiając z zainteresowanymi uczniami o sprawach związanych z tym tematem.
Drugą częścią interwencji było wyjście na ulicę i rozmowy z ludźmi. W zależności od osoby rozmowy polegały na informowaniu o prawach człowieka lub dyskutowaniu na ich temat. Wielu ludzi z chęcią wypowiadało się na temat praw człowieka i nawet gdy problemem stawała się bariera językowa, udało się przekazać zainteresowanym najprostsze informacje dotyczące ich praw.
Wszystkie powyższe działania miały na celu pokazać, że sytuacja praw człowieka i dalsze działania ku ich ochronie to gorący temat, przeznaczony nie tylko dla dalekich zakątków świata, ale również dla bliskich nam społeczności.

Interwencja publiczna w Niemczech:

Nasza organizacja partnerska Citizens of Europe zrealizowała interwencję publiczną dzięki jej aktywistom Tobiasowi Kunowowi, Fedo Haggemu-Kubatowi, Simone Schaumberger oraz Florianowi Lampersbergerowi, którzy przeprowadzili wywiady z przechodniami na Krumme Straße, niedaleko niemieckiej opery, gdzie 2 czerwca 1967 roku zastrzelono studenta Benno Ohnesorga. Cała interwencja trwała około godzinę.
W rozmowach z napotkanymi ludźmi byliśmy najbardziej zainteresowani następującymi pytaniami:
Czy wiesz, co wydarzyło się w tym miejscu? Z czym kojarzy ci się nazwisko Benno Ohnesorga? Czy wiesz o miejscu pamięci i pomniku na jego cześć oraz wydarzeniach z 1967 roku? Co możesz powiedzieć o tych wydarzeniach? Co oznacza dla ciebie postać Benno Ohnesorga? Jakie wnioski możemy dziś wyciągnąć na podstawie wydarzeń z tamtego okresu? Celem inicjatywy była dokumentacja i obserwacja, co opinia publiczna ma do powiedzenia na temat pomnika o wielkim znaczeniu historycznym oraz jak ludzie postrzegają pamięć o obronie praw człowieka.

Debata publiczna na Cyprze:

21 lutego 2019 roku YEU Cypr przeprowadziła na Uniwersytecie Cypryjskim debatę publiczną na temat efektywności współczesnych protestów. Debata odbyła się pomiędzy dwoma uczelnianymi profesorami, Charidimosem Tsoukasem oraz Stavrosem Tombazosem, a rolę moderatora pełniła dziennikarka Antigoni Solomonidou. W wydarzeniu bezpośredni udział wzięło 50 osób. Debata skupiała się na czterech różnych kwestiach: w jaki sposób obywatele mogą wywierać nacisk na rząd, by dochodzić swoich praw? Czy przemoc na ulicach jest niezbędna, by to osiągnąć? Często możemy dostrzec strajki w zakładach pracy takich jak instytuty edukacyjne, szpitale czy ośrodki komunikacji miejskiej. Czy demonstracje są skuteczne w dochodzeniu praw pracowniczych? Czy może odbywają się, by spełnić potrzebę niewielkiej grupy ludzi i sprowadzają się do chęci zysku kosztem państwa? Istnieje kilka typów protestu, na przykład kampanie online, protesty pokojowe, również artystyczne (np. parady równości). Czy wierzysz, że w XXI wieku wymienione rodzaje protestów są efektywniejsze w przekazywaniu głosu ludu niż zamieszki i przemoc? We Francji nowym ruchem społecznym i symbolem protestu stały się żółte kamizelki. Czy uważasz, że uda im się dojść do spełnienia wymagań skierowanych do francuskiego rządu? Czy wierzysz, że uda im się osiągnąć wyznaczone cele? Jeśli tak, co sprawia, że odniosą sukces? Czy uważasz, że negatywne skutki działań tego ruchu przeważą nad tymi pozytywnymi? Żółte kamizelki nie mają żadnych przedstawicieli. Czy jest to znak społecznej równości we Francji?

Debata publiczna w Grecji:

W Grecji zorganizowano dwie interwencje publiczne: jedna z nich w Salonikach została poprowadzona przez organizację USB, a druga, w Atenach, przez organizację InterAlia.

22 lutego 2019 roku USB zorganizowała debatę publiczną w centrum kultury Balkan Heart w Salonikach, w której wzięło udział 38 osób. Jej myślą przewodnią było stwierdzenie: „Wybory europejskie w 2019 roku mogą być najważniejszymi w historii, jeśli chodzi o przyszłość UE”. Identyczny temat miała prezentacja dwóch mówców, posługujących się prezentacją PowerPoint, infografikami oraz materiałami wideo.  Głównym tematem dyskusji w debacie były wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, które miały miejsce w maju. Poza tym poruszono sprawy fali populizmu, eurosceptycyzmu, eurofobii, obecnych zagrożeń i przyszłości UE.

13 grudnia 2018 roku InterAlia przeprowadziła debatę publiczną na terenie Publikacji Współpracowników (Οι εκδόσεις των Συναδέλφων), towarzystwa zrzeszającego „pracowników książki”. Celem spotkania było „wspomnienie o czasach oporu oraz upamiętnienie ruchów społecznych”, które zainspirowały ludzi oraz mogły mieć wpływ na kolejne wydarzenia polityczne.
30 ludzi różnego pochodzenia usiadło w okręgu, aby porozmawiać o dawnych i obecnych ruchach społecznych, współczesnych wyzwaniach oraz sposobach na mierzenie się z nimi.
Członkowie InterAlia odpowiedzialni za debatę przygotowali pięć punktów, według których przebiegała dyskusja.

Debaty publiczne w Polsce: 

Dwie debaty publiczne zostały przeprowadzone przez CIM Horyzonty, a za trzecią odpowiedzialne było EFM.

8 stycznia 2019 roku CIM Horyzonty zorganizowało w swojej siedzibie w Poznaniu wydarzenie złożone z kilku działań: quizu, weryfikującego wiedzę młodych ludzi na temat skali migracji w Polsce i Poznaniu, oraz moderowanych dyskusji w mniejszych grupach o międzykulturowych doświadczeniach młodych ludzi. Nierozdzielnym elementem spotkania była interaktywna debata, w trakcie której młodzi ludzie wraz z panelem ekspertów szukali odpowiedzi na trzy pytania: Czy ludzie powinni mieć prawo do wyboru miejsca/państwa, w którym mieszkają? Czy myślisz, że polskie społeczeństwo jest otwarte/tolerancyjne? (+ jak na tle kraju prezentuje się Poznań?) Czy życie w społeczeństwie wielokulturowym stwarza więcej szans niż zagrożeń? Dla 50 uczestników debata była szansą na poszerzenie horyzontów w bardzo ważnym i kontrowersyjnym temacie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Również dzięki niej podopieczni i zaproszeni eksperci mogli znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Była to również dobra okazja na zweryfikowanie własnych, często stereotypowych poglądów, co stanowi pierwszy krok do zbudowania rzetelnej, opartej na faktach wiedzy.
Głównymi zadaniami w debacie były: uświadomienie młodzieży o kulturowej, religijnej i ideologicznej różnorodności wokół nich; budowanie podstaw szacunku dla różnorodności, postrzeganie jej jako wartości, nie jako zagrożenia; pobudzenie ciekawości, poszerzenie horyzontów, podzielenie się wiedzą i danie szansy na bezpośrednie spotkania z ludźmi reprezentującymi odmienne poglądy, kultury i religie; stworzenie bezpiecznej przestrzeni na wymianę poglądów; rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia.

8 marca 2019 – w Międzynarodowy Dzień Kobiet – EFM, wspólnie z Zespołem Szkół Społecznych, zorganizowały w Kłodzku debatę w ramach programu #GetUpStandUp. Debata skupiała się przede wszystkim na prawach oraz roli kobiet w społeczeństwach różnych państw. Wzięli w niej udział uczniowie trzech klas liceum, jak i również nauczyciele, międzynarodowi wolontariusze i członkowie EFM, łącznie 45 osób. Wydarzenie rozpoczęło się czterema prezentacjami na temat praw kobiet w państwach obecnych wolontariuszy, mianowicie w Niemczech, Argentynie, Hiszpanii i Gruzji. Następnie odbyła się prezentacja na temat sytuacji kobiet w Polsce, przygotowana przez grupę uczniów.
Po zakończeniu wszystkich prezentacji uczestnicy mieli chwilę na zastanowienie się nad pytaniami i opiniami związanymi z prawami człowieka, a następnie rozpoczęto część dyskusyjną debaty. Pozwoliła ona na podzielenie się różnymi punktami widzenia na prawa kobiet w różnych krajach pomiędzy polskimi uczestnikami oraz wolontariuszami. Pokazała również, jak daleko udało się zajść różnym krajom świata w zakresie równości płci. Uczestnicy zostali zachęceni do podzielenia się własnymi opiniami na tematy kontrowersyjne, takie jak aborcja, jednocześnie przy zachowaniu szacunku dla odmiennych poglądów. Na zakończenie wolontariusze rozdali uczniom oraz nauczycielom ulotki na temat praw człowieka, a konkretnie praw kobiet i dzieci.

Debata publiczna w Czechach:

Debata została zorganizowana dzięki współpracy dwóch organizacji partnerskich, Europejskiego Centrum Młodzieży w Brzecławiu oraz Tmelniku.

Odbyła się 10 kwietnia 2019 roku w Brnie. Tematem debaty była wolność słowa oraz związane z nią obecne problemy, takie jak fake newsy, a także pomysły na radzenie sobie z nimi. Miejscem spotkania było kino Cinema Scala, należące do lokalnego Uniwersytetu Masaryka. W ramach spotkania zaproszono trzech panelistów: Markétę Gregorovą, radną miasta Brno oraz prezydent Europejskiej Partii Piratów; Vojtěcha Bruka, współzałożyciela znanej organizacji pozarządowej Zvol si info, zaangażowanej w sprawę fake newsów; oraz Petra Suchanka, obecnie pracownika czeskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, w przeszłości zajmującego się sprawami mowy nienawiści w ramach organizacji pozarządowej In IUSTITIA. Moderatorem debaty był student Uniwersytetu Masaryka Jan Špaček.
Celem debaty było podnoszenie świadomości na temat wolności słowa oraz przypomnienie, że prawo do niej obowiązuje w Czechach dopiero od 30 lat. W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób.

Debata publiczna we Włoszech:

Organizacje partnerskie zrealizowały we Włoszech dwie debaty publiczne, z czego za jedną z nich odpowiedzialna była Fattoria Pugliese Diffusa Associazione Culturale a za drugą HRYO

19 stycznia 2019 Fattoria Pugliese Diffusa Associazione Culturale zorganizowała debatę publiczną w Taurisano, w której uczestniczyło łącznie 25 osób. Głównym tematem dyskusji było zdanie: „Ten dom wierzy, że dostęp do internetu jest prawem człowieka”. Debata skupiała się na zebraniu różnych opinii na temat dostępu do internetu i czy powinien być uznawany jako prawo człowieka.

13 stycznia 2019 roku HRYO przeprowadziła w Palermo debatę publiczną z udziałem ok. 40 osób. Inicjatywę wypromowano razem z innymi lokalnymi organizacjami non-profit, operującymi w kraju i za granicą. Wśród zaangażowanych znaleźli się członkowie następujących organizacji: Arcigay Palermo (najstarsza organizacja broniąca praw środowisk LGBTI we Włoszech), ANPI (Narodowe Stowarzyszenie Partyzantów Włoskich – organizacja stworzona przez członków ruchu oporu przeciwko faszystowskiemu reżimowi), Arte Migrante (społeczeństwo wspierające integrację migrantów); ruchy związane z różnymi religiami, Rada Pokoju, Praw Człowieka, Niestosowania Przemocy i Rozbrojenia (instytucja działająca w prowincji Palermo), kręgi kulturowe oraz inne lokalne organizacje pozarządowe, zaangażowane w ochronę praw człowieka. Uczestnicy zaangażowali się w czytanie Powszechnej deklaracji praw człowieka, aby zachęcić do refleksji na temat obecnego stosowania podstawowych praw, w czasie gdy niedawno wprowadzone przepisy krajowe zawierają postanowienia, które stanowią kontrast dla demokracji i ochrony praw człowieka.
 Uczestnicy mieli okazje zadać pytania ekspertom i wziąć udział w debacie na temat efektywnej obrony praw i wyrażania sprzeciwu.

Debata publiczna w Niemczech:

Citizens of Europe przeprowadzili 31 marca debatę publiczną, w której uczestniczyło 30 osób. Temat debaty to: protesty studentów, opozycja pozaparlamentarna, terror… Czego możemy się nauczyć na podstawie wydarzeń rozpoczętych przez protesty studenckie w latach 60.?
Po seansie filmu dokumentalnego „Die Anwälte – eine deutsche Geschichte” autorstwa Birgit Schulz rozpoczęła się dyskusja o sposobach wyrażania sprzeciwu poza partiami politycznymi oraz parlamentami, kształtowaniu politycznego zaangażowania oraz wdrażaniu zmian. Jakie są różnice oraz podobieństwa? Po zakończeniu debaty Fedo Hagge-Kubat (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec – Departament Polityki Kulturalnej) i Magdalena Stawiana (Niemiecka Federacja Związków Zawodowych) przedstawili argumenty za i przeciw tezie postawionej przez organizatorów, które zostały poddane ocenie uczestników otwartej dyskusji.

Konferencja Dialogu Strukturalnego na Cyprze:

Od 5 do 7 kwietnia 2019 roku cypryjska YEU przeprowadziła Konferencję Dialogu Strukturalnego na temat skutecznego aktywizmu w sprawie cypryjskiej. Wydarzenie odbyło się w kompleksie Ledra Palace Hotel i zgromadziło ok. 30 uczestników. W konferencji wzięli udział młodzi ludzie z różnych społeczności wyspy, aby zmotywować ich do zaangażowania w procesie decyzyjnym na szczeblu politycznym poprzez dyskusję na temat sprawy cypryjskiej. Wydarzenie miało również na celu promowanie skutecznych form aktywizmu na przykładach z przeszłości oraz teraźniejszości.

Konferencja Dialogu Strukturalnego w Grecji:

W Grecji zorganizowano dwie konferencje dialogu strukturalnego: jedna z nich w Salonikach została poprowadzona przez organizację USB, a druga, w Atenach, przez organizację InterAlia.

3 czerwca 2019 roku InterAlia zorganizowała konferencję na Uniwersytecie Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach, w której udział wzięło 15 osób. Celem wydarzenia było wyjaśnienie kilku głównych pojęć związanych z zaangażowaniem społecznym oraz działaniem zbiorowym, a także umiejscowienie ich w rzeczywistości. To ważne działanie nie tylko w celach naukowych – analiza ruchów społecznych to kwitnąca dziedzina intelektualna – ale również ze względu na rozwijanie w studentach wartości związanych z obywatelstwem. Spotkanie miało wywołać żywą debatę o władzy i jej podziale w obecnych czasach przy zwróceniu większej uwagi na „europejskie peryferia”.

16 kwietnia 2019 roku USB zorganizowała konferencję dialogu strukturalnego w gminie Saloniki z udziałem kandydatów na burmistrza Salonik przy okazji zbliżających się wyborów samorządowych, a także wielu młodych ludzi zaangażowanych w organizacje miejskie, partie polityczne i grupy wolontariackie. Łącznie w konferencji wzięło udział 80 osób. Celem konferencji była prezentacja kandydatów oraz ich programów wyborczych, jak również dyskusja z lokalną młodzieżą o aktywności obywatelskiej oraz pomysłach na rozwój Salonik.

Konferencja Dialogu Strukturalnego w Polsce:

EFM oraz CIM Horyzonty zorganizowały wspólną konferencję, która odbyła się w dniach 10-12 maja 2019 roku w Bystrzycy Kłodzkiej. 24 uczestników, reprezentujących różne środowiska i grupy zawodowe, zebrało się, by porozmawiać o formach manifestacji i protestów na lokalnym, regionalnym i narodowym szczeblu. W dyskusji moderowanej przez reprezentantów organizacji uczestnicy mogli również podzielić się własnym zdaniem i radami, które można przekazać organom podejmującym decyzje, czyli rządowi, policji, samorządom, ale też organizacjom pozarządowym oraz instytucjom publicznym i prywatnym.

Konferencja Dialogu Strukturalnego w Czechach:

Konferencja przeprowadzona przez Tmelnik miała miejsce w dniach 27-29 listopada w Jindřichowym Hradcu i przyciągnęła 67 osób. Celem konferencji było zapewnienie uczestnikom okazji do dyskusji na temat opinii młodych ludzi zebranych w poprzednich wydarzeniach w ramach tego projektu oraz przekazanie informacji poprzez dialog i pracę w grupach. W wydarzeniu wzięli także udział czescy politycy oraz prezes Rady Dzieci i Młodzieży Kraju Południowoczeskiego. Uczniowe z Jindřichowego Hradca i okolicznych terenów porozmawiali z politykami na pytania związane z konferencją i szukali wspólnie dobrych rozwiązań. W dyskusji poruszono tematy historii, praw człowieka i demokracji. Nie zapomniano też o sprawach niekonwencjonalnej edukacji, zachęcając młodzież do angażowania się w sprawy lokalne i narodowe poprzez podejmowanie zagadnień, które bezpośrednio ich dotyczą.

Konferencja Dialogu Strukturalnego we Włoszech:

Organizacje partnerskie zrealizowały we Włoszech dwie konferencje, z czego za jedną z nich odpowiedzialna była Fattoria Pugliese Diffusa Associazione Culturale a za drugą HRYO.

Fattoria Pugliese Diffusa zorganizowała w Taurisano konferencję podzieloną na trzy dni (21 marca, 30 kwietnia i 17 maja 2019 roku), w której uczestniczyło ok. 30 osób. Decydentami, którzy zgodzili się wziąć udział w konferencji, byli członkowie młodzieżowej rady miasta oraz burmistrz Taurisano. Biorąc pod uwagę wnioski wyciągnięte w poprzednich wydarzeniach, niniejsza konferencja skupiła się na pytaniu, czy dostęp do internetu można uznać za prawo człowieka lub obywatela. Celem konferencji było stworzenie okazji młodym ludziom na dyskusję i sporządzenie dokumentu programowego z sugestiami dla lokalnego samorządu, dotyczącymi dostępu do internetu.

W kwietniu 2019 roku HRYO zorganizowała konferencję dialogu strukturalnego w Arcigay Palermo oraz Stato Brado, gromadząc na niej 20 uczestników. Wydarzenie przeprowadzono w sposób, który miał pokazać działania i wpływ ruchu społecznego na ubieganie się o swoje prawa. Zostało ono zrealizowane w dwóch oddzielnych budynkach: siedzibach organizacji związanych z ARCI, narodowym stowarzyszeniem skupionym na promocji inicjatyw społeczno-kulturalnych. Celem wydarzenia było zastanowienie się i ustalenie, czym jest lokalny ruch społecznych i jak odnosi się do ochrony praw. Głównym zadaniem konferencji stało się uświadomienie uczestników o aktywnych formach ochrony swoich praw poprzez lokalne ruchy społeczne jako ważny podmiot w społeczeństwie.

Konferencja Dialogu Strukturalnego w Niemczech:

Nasza organizacja partnerska Citizens of Europe zorganizowała w Berlinie w dniach 17-18 sierpnia konferencję, w której uczestniczyło 23 osób. Podczas gdy interwencja i debata publiczna skupiały się na strajkach studentów z lat 1968/9 oraz ich rezultatach, w dialogu strukturalnym postawiono na współczesne protesty: ruch #MeToo jako formę internetowej dyskusji oraz Młodzieżowy Strajk Klimatycznych jako ruch, który na nowo odkrywa przestrzeń miejską i publiczną.
Postawiono następujące pytania: Czy protesty online są skuteczne? Jaki wpływ społeczny i polityczny mają współczesne protesty? Poza poszczególnymi formami współczesnych protestów oraz ich rozgraniczenia od protestów z przeszłości, takich jak strajki z lat 1968/9, ruch pokoju w latach 90. oraz pokojową rewolucją z 1989 roku, poruszono również temat niedawnych i przyszłych demonstracji. Jak ich przekaz i pomysły mogą zostać zawarte w agendzie politycznej i przybrać konkretne środki?
Wnioski przedyskutowano z dwoma urzędnikami politycznymi, Fedo Haggem-Kubatem (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) oraz Julianem Zado (berliński zarząd Socjaldemokratycznej Partii Niemiec).

Międzynarodowe szkolenie we Włoszech:

Fattoria Pugliese Diffusa zorganizowała szkolenie w dniach 3-9 czerwca 2019 roku w Marina Serra di Tricase dla 27 uczestników z wszystkich organizacji partnerskich. Zostało ono stworzone z myślą o zaangażowaniu uczestników w grupowe oraz indywidualne refleksje nad tym, co oznaczała i oznacza walka o prawa człowieka w małej i wiejskiej społeczności na południu Włoch. Celem szkolenia było zainspirowanie uczestników lokalnymi przykładami walki o prawa człowieka, sprawienie, że organizacje wzmocnią wzajemne relacje i zaczną wspólnie planować przyszłe projekty, a także danie szansy lokalnej społeczności na podzielenie się informacjami na temat ich działań oraz sukcesów.

Międzynarodowe szkolenie w Czechach:

Tmelnik zorganizował w Pradze międzynarodowe szkolenie, trwające od 14 do 21 września 2019 roku, w którym wzięło udział 29 osób. Celem wydarzenia było zachęcenie uczestników do aktywnego zaangażowania w sprawie obywatelskiego udziału w Europie oraz nauczenie ich umiejętności, z których mogą skorzystać we własnych organizacjach i społecznościach. Szkolenie miało przekazać pracownikom młodzieżowym całą niezbędną wiedzę na temat promowania aktywnego obywatelstwa w Unii Europejskiej oraz wpływu na zachowanie wewnątrz ich regionów i społeczności.

Międzynarodowe szkolenie na Cyprze:

Trzecie międzynarodowy szkolenie i ostatnie działanie w ramach projektu #GetUpStandUp zostało zrealizowane przez cypryjską YEU w dniach 24-30 października w Pedulasie na Cyprze. Wzięło w nim udział 25 uczestników, w tym głównie pracownicy młodzieżowi, i polegało na zapoznaniu się z teorią i praktykami ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej przy uwzględnieniu przeszłości i teraźniejszości.  W trakcie szkolenia uczestnicy skorzystali z praktycznych narzędzi do analizy sytuacji pokoju i konfliktu oraz przekazano im niezbędne umiejętności i wiedzę związaną z ochroną praw człowieka i zmianami społecznymi.Tłumaczenie z angielskiego przez Adama Podsiebierskiego

Scroll to top
Skip to content