Międzynarodowe szkolenie na Cyprze

W dniach od 24 do 30 października 2019 roku odbyło się ostatnie szkolenie w ramach projektu #GetUpStandUp. Miało ono miejsca na Cyprze w wiosce Pedoulas, która ulokowana jest w pięknej górzystej scenerii greckiej części wyspy. W warsztatach wzięło udział ponad dwadzieścia osób, które reprezentowały sześć krajów (Polskę, Niemcy, Czechy, Włochy, Grecję oraz Cypr).

W ramach tego szkolenia trójka naszych wolontariuszy -Dorota, Dominik i Jonasz- mieli możliwość doskonalenia swojej wiedzy na temat praw człowieka, zagrożeń płynących z konfliktu i przemocy, umiejętności rozkładania problemów na czynniki pierwsze, analizę konkretnych przykładów oraz znaczenia pokoju i edukacji nieformalnej.

W czasie tego tygodnia uczestnicy warsztatów utworzyli kilka grup, które pracowały nad wybranymi tematami (m.in. edukacja seksualna w Polsce, problem plastikowych odpadów, znęcanie się w cyberprzestrzeni (cyberbullying), warunki panujące w obozach dla uchodźców). Poruszane zagadnienia stały się głównymi przykładami, na podstawie których wszyscy poznawali istniejące strategie działania i narzędzia, które można wykorzystać w praktyce. Oprócz tego, dzięki wielogodzinnym ćwiczeniom i dyskusjom, wszyscy członkowie mogli trenować tworzenie własnych planów, strategii obrony i walki na rzecz praw człowieka. Wspomniane wcześniej grupy tworzyły drzewo konfliktu (conflict tree), ćwiczyły mapowanie oraz wizualizację potencjalnych partnerów i sponsorów, analizowały różne scenariusze mediowania z przedstawicielami reprezentującymi różne grupy interesów. Wspomniane elementy są niezwykle przydatne ze względu na to, iż gdy mówimy o działaniach na rzecz praw człowieka lub bardziej ogólnie, gdy planuje się jakikolwiek aktywizm – oprócz wiedzy na temat wybranego problemu – ważny jest również umiejętny wybór działań, dobór poprawnej grupy odbiorców oraz dostosowanie do niej strategii.

Ostatni dzień poświęcony został na wyjazd do stolicy Cypru Nikozji, gdzie uczestnicy mieli szansę wejść w strefę buforową. W czasie pobytu w stolicy mogli oni porozmawiać z ludźmi, którzy na co dzień starają się działać na rzecz wzmacniania więzi i komunikacji pomiędzy dwoma częściami wyspy (tureckiej i greckiej).

Warsztaty minęły dla naszych wolontariuszy bardzo szybko, a dzięki fantastycznej atmosferze i postawie wszystkich uczestników, wrócili oni do Polski w doskonałych humorach i pełni energii do działania. 

Scroll to top
Skip to content