OGŁOSZENIE MOŻLIWOŚCI WSPARCIA INICJATYW ODDOLNYCH ŚW. ŁAZARZ 2022

Ogłaszamy nabór inicjatyw oddolnych 2022 w ramach programu Mobilnego Centrum Inicjatyw Lokalnych Łazanka 2022.

Formatki z pomysłami inicjatyw można wysyłać od 20 kwietnia do 11 maja 2022  na email: lokalnie@cimhoryzonty.org a w razie niewykorzystania środków będzie można składać pomysły inicjatyw do wyczerpania puli pieniężnej przeznaczonej na inicjatywy.

Pierwsze oceny pomysłów inicjatyw nastąpią 11-go maja 2022 roku. Będę one prowadzone przez przedstawicielki MCIL Łazanka oraz Rady Osiedla św. Łazarz. Po uprzednich konsultacjach i ewentualnych poprawkach, wyniki zostaną przesłane od inicjatorów i ogłoszone 16-go maja 2022 roku.

Więcej informacji w załączonym regulaminie oraz formatce inicjatywy do wypełnienia

Spotkanie było finansowane ze środków budżetu Miasta Poznań.

Scroll to top
Skip to content