Przez żołądek do kultury

Spotkania międzypokoleniowe I międzykulturowe zagranicznych wolontariuszy z seniorami I seniorkami na Dolnym Łazarzu. Łącznie takich spotkań odbyło się wiele. Integracja i nabywanie wspólnych kompetencji poprzez wspólne gotowanie, zbliżenie poprzez przybliżenie, tańce i śpiew z młodzieżą. Łącznie spotkania zachęciły 120 osób do uczestnictwa w nich.

Zauważyliśmy, że znacznie wzrósł poziom otwartości starszych ludzi na opowieści obcokrajowców, chętnie zadają pytania po prezentacji, smakuje im jedzenie I poznać przepisy. Po każdej prezentacji nasi wolontariusze dostają podziękowania za podzielenie się wiedzą o kraju gromkimi brawami. Spotkania te integrują nie tylko naszych wolontariuszy ze społecznoscią lokalną co się później przekłada na budowanie relacji I ich zacieśnianie się. Seniorzy coraz śmielej próbują też mówić po angielsku I coraz więcej rozumieją.

W 2019 roku, odwiedział te spotkania podróżnik, który w również podzielił się z nami swoimi wspominkami z Rumunii. Seniorzy coraz więcej wiedzą o krajach, lub mają okazję ugruntować wiedzę lub zasłyszane informacje na temat krajów. Spotkania te pozwalają na pracę ze stereotypami I uprzedzeniami ludzi do nieznanych sobie krajów.

Scroll to top
Skip to content