DEBATA I WARSZTATY MIĘDZYKULTUROWE

Podczas odbywającego się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Tygodnia Międzykulturowego mieliśmy okazję zaprosić studentki i studentów do udziału w dwóch wydarzeniach projektowych: debaty oraz warsztatów międzykulturowych.


Debata umożliwiła uczestnikom/-czkom możliwość poszerzenia swoich horyzontów w zakresie wzrastającej wielokulturowości naszego społeczeństwa oraz potrzebie podejmowania dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Otwarty charakter debaty pozwolił zadać zaproszonym panelistom/-kom najbardziej nurtujące młodych ludzi pytania. Była to również okazja do zweryfikowania własnych, nierzadko stereotypowych poglądów, co jest pierwszym krokiem do budowania rzetelnej, opartej na faktach wiedzy.

W gronie panelistów/-ek znaleźli się cudzoziemcy/-ki z różnym stażem zamieszkania w Polsce i w Poznaniu oraz osoby zajmujące się tematyką migracji, pracujące z obcokrajowcami (4 osoby), a także wolontariusze europejscy współpracujący z CIM Horyzonty. Nad przebiegiem debaty czuwała moderatorka – trenerka edukacji międzykulturowej Maria Lebioda.

Całe wydarzenie składało się z kilku elementów: wprowadzenia, quizu sprawdzającego wiedzę uczestników/-czek na temat skali migracji w Polsce, pracy w podgrupach i rozmowy na temat doświadczeń międzykulturowych uczestników/-czek, interaktywnej debaty z udziałem ekspertów/-ek oraz podsumowania.

Natomiast uczestnicy/-czki warsztatów „Wszyscy Różni – Wszyscy Równi” w oparciu o wcześniejsze doświadczenie międzykulturowe (debatę) mogli rozwinąć umiejętności i kompetencje międzykulturowe w oparciu o interaktywne spotkanie z elementami dramy stosowanej.

Co wspiera spotkanie międzykulturowe , co jest barierą w budowaniu zrozumienia między ludźmi? Na te pytania uczestnicy próbowali odpowiedzieć pod czujnym okiem Olgi Stobieckiej – Rozmiarek.

Scroll to top
Skip to content