PODARUJ SĄSIADOWI KWIATKA – INICJATYWY ODDOLNE

Dnia 31 Maja 2019 roku przy okazji 30-lecia Dni Łazarza w ogrodzie Łazarz odbył się dzień Sąsiada. Z tej okazji odbył się warsztat na temat mniejszości narodowych występujących w Poznaniu oraz malowanie z tej okazji muralu pt. „Podaruj sąsiadowi kwiatka ”. Projekt realizowany ze środków Cil Łazanka „Incjatywy Oddolne”

Projekt ten składał się z dwóch faz. Pierwszą z nich było wykonanie obrazu ręki trzymającej kwiata (widocznego na zdjęciu). Na obrazie można znaleźć wzory pochodzące z Białorusi, Ukrainy oraz motywy kultury Romskiej.

Drugą fazą było wykonanie działań edukacyjnych, które miały na celu przybliżenie tematycznych grup oraz wykonanie elementu muralu. Dzieci na początek działania dostawały 7 flag i na podstawie kolorów przez siebie wybranej flagi projektowały motyw florystyczny, którego potem nanosiły na ścianę. Przy okazji twórczych zabaw, dzieci oraz ich opiekunowie mogli brać udział w quizie z którego np. dowiadywali się co to jest maca i z jakiej kultury pochodzi. Quiz zaprojektowany tak, żeby integrował  dorosłych z młodszymi. Na ścianie ostatecznie namalowano 35 kwiatów.

Kolejnym etapem działań okołomuralowych jest czekanie na reakcje otoczenia (co jest częścią kreatywnej formy wywiadu środowiskowego „Jak dolny Łazarz zareaguje na symbole z innej kultury niż Polska”) oraz ewentualną interwencje artystyczną w odpowiedzi na pojawiające się dodatkowe walory estetyczne.

Działanie miało zwiększyć wiedzę dzieci i dorosłych na temat sąsiadów granicznych Polski oraz występujących w Poznaniu mniejszości narodowych. Głównym założeniem warsztatu było przekazanie wartości antydyskriminacyjnych oraz przybliżenie pojęcia tolerancji wobec drugiego człowieka i  jego narodowości.

Scroll to top
Skip to content