Na zdrowie

Wychowanie do życia w zdrowiu i rozwoju poznańskich nastolatek i nastolatków" ma na celu kompleksowy rozwój umiejętności społecznych oraz poprawę dobrostanu dzieci i młodzieży w Poznaniu poprzez uczestnictwo w zajęciach edukacji o zdrowiu fizycznym i psychiczno-społecznym


Projekt jest podzielony na 3 bloki powiązanych działań edukacyjnych przystosowanych dla nastolatków:


  1. Działania edukacyjne o charakterze profilaktycznym: POSTAWY PROZDROWOTNE. Edukacja fizycznego dbania o siebie w okresie dojrzewania.
  2. Działania edukacyjne o charakterze wychowawczym: RATUNKU: DOJRZEWANIE! Edukacja seksualna dla dorastających dzieci i ich rodziców.
  3. Działania edukacyjne o charakterze szkoleniowym: ROZWIJA(MY) SIĘ. Kształtowania niezbędnych kompetencji społecznych.

Zajęcia dla nastolatek i nastolatków odbywają się w centrum Poznania w powstającej świetlicy Strefa Do-Wolności i stanowią dopełnienie lekcji szkolnych. Metodologia edukacji pozaformalnej, użycie interdyscyplinarnych technik w atmosferze pozaszkolnej, bezpiecznej acz przystosowanej do gustu młodzieżowego przez młodych specjalistów w swoich dziedzinach nauki i doświadczone pedagożki są atrakcyjną formą uczenia się o rzeczach istotnych a nieporuszanych w szkole w wieku nastoletnim. Uczą się czym jest dojrzewanie, jakich zmian psychicznych i fizycznych mogą doświadczać, jak sobie z nimi radzić, jak dbać o siebie i innych w nieskomplikowany zdrowy sposób. Poznają istotne życiowe kompetencje i planują przyszłości. Działania edukacyjne w projekcie mają wymiar profilaktyczny, by zapobiegać sięganiu po zachowania ryzykowne, promować zdrowie, ukierunkować na optymalny sposób uczenia się i komunikacji społecznej oraz przeciwdziałać przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i młodzieży.

Projekt dofinansowany przez Wydział Oświaty UM Poznania #poznanwspiera

data rozpoczęcia

marzec 2021

data zakończenia

grudzień 2021

działania

-działania edukacyjne o charakterze profilaktycznym

-działania edukacyjne o charakterze wychowawczym

-działania edukacyjne o charakterze szkoleniowym

zapisy

informacje pojawią się wkrótcedziałanie finansowane przez:

Scroll to top
Skip to content