„Taki to stan… – działaMY” –  Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zdiagnozowane w grudniu 2020 r. wśród młodzieży 5-7 klas z poznańskich Jeżyc. Zrealizowane wśród nastolatków badania pokazały, że sytuacja pandemiczna odbija się negatywnie na ich kondycji psycho-fizycznej, motywacji do nauki i realnie utrwalonej wiedzy.

Były to badania na mikroskalę w dwóch społecznościach szkolnych – Szkoła Podstawowa 71 w Poznaniu i Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu. 156 osób odpowiedziało na pytania dotyczące postrzegania czasu pandemii.

Analiza zebranych danych pokazała nam, jakie są główne potrzeby i wyzwania młodych ludzi Znajdziecie go w tym miejscu- https://drive.google.com/…/1qihJYdam52a8-qHZJFD…/view…

Wszelkie wnioski i rekomendacje dla osób pracujących z młodzieżą/ ich rodziców i opiekunów znajdują się w części IV raportu.

Raport stał się dla nas punktem wyjścia do wypracowania scenariusza zajęć z elementami dramy stosowanej i scenariusza filmu oraz etiud.

Zapraszamy do obejrzenia naszej etiudy “Siedziznudus Onlajnus”, która stanowi próbę przedstawienia sytuacji, w jakiej młodzi ludzie (i nie tylko) funkcjonowali przez wiele miesięcy okresu pandemii.

Etiuda ta może stanowić punkt wyjścia do dyskusji na temat zmian, które zaszły pod wpływem nauki zdalnej. Może być inspiracją do wypowiedzenia obaw i emocji obecnych wśród młodych ludzi ostatnich czasach. Poświęcenie czasu na rozmowę o tym, co w nich żywe, może z pewnością nieść wartość dla ich samopoczucia w szkole oraz ich ogólnego dobrostanu.

Czas trwania to niecałe 5 min

Występują: Klaudia Nowakowska, Stanisław Gołębiewski

Lektorka: Wanda Wasilewska

Tekst: Olga Stobiecka-Rozmiarek

Grafika: Marta Wieczorek

Reżyseria: Jan Podworny

Dokumentacja projektu znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/Taki.To.Stan

Projekt był współfinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznań.

Scroll to top
Skip to content