Teatr Forum

Teatr Forum - teatr współtworzony przez jeżyckie dzieci i młodzież, dotyczący ich codzienności" jest przedsięwzięciem, które pozwala wykorzystać potencjał dramy stosowanej i technik Teatru Forum (teatru obrazu i improwizacji) do przyjrzenia się, jak młodzi ludzie korzystają z sieci w trudnych czasach pandemii, jak sieć i zdalne nauczanie wpływają na ich codzienność i relacje. W tym szczególnym czasie, szukając możliwości adaptacji interaktywnego spektaklu Teatru Forum, dzięki nowym technologiom przenosimy się z realu do przestrzeni online, co zagwarantuje zarówno jego odbiorcom, jak i realizatorom bezpieczeństwo w czasie pandemii. Continue reading

Wszechstronne Wsparcie Wolontariatu (WWW)

Wszechstronne Wsparcie Wolontariatu ma na celu zwiększenie liczby diałań wolontariackich wśród dzieci i młodzieży na terenie Poznania oraz zwiększenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie wolontariatu w poznańskich skołach oraz dla nauczycieli i zaangażowanych wolontariuszy działających z młozieżą.Continue reading

EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI / ESC 2020/2021

Centrum Inicjatyw Międzykulturowych od 2009 posiada akredytację organizacji wysyłającej, goszczącej i koordynującej wolontariuszy. Co roku przyjmujemy do siebie nowych wolontariuszy w latach 2020/2021 gościmy u siebie Dianę, Julię, Sandrę, Kiki, Sofię i Loic.Continue reading

Critical Creation

Critical Creation to projekt który łączy środowiska artystyczne, aktywistyczne i społeczne w celu stworzenia przestrzeni do działania na rzecz zmniejszania nierówności ekonomicznych i społecznych na świecie, używając przy tym narzędzi artystycznych.Continue reading

INNA PERSPEKTYWA

Inna Perspektywa - działania edukacyjne i zwiększające świadomość w temacie osób z zagranicy żyjących w Poznaniu dąży do bezpośredniego spotkania grupy młodzieży z Poznania ze starszymi kolegami i koleżankami z innych krajów i dzięki temu zweryfikowania swojego stanowiska wobec faktu mieszkania w wielokulturowym społeczeństwie. Nasz projekt nie tylko ma na celu dostarczenie wiedzy i pokazania, że inność nie jest zagrożeniem, ale wręcz przeciwnie, gdyż jest to zawsze doświadczenie wzbogacające... Jak wynika z naszego doświadczenia wrażliwość kulturowa jest kluczowym elementem w kształtowaniu zrozumienia i szacunku wobec otaczającej nas różnorodności kulturowej. Bez otwartości na „inność” niemożliwe jest budowanie dialogu i współpracy i stworzenie harmonijnie rozwijającej się społeczności wielokulturowej.Continue reading

MCIL ŁAZANKA

Mobilne Centrum Inicjatyw Lokalnych ŁAZANKA - miejsce mieszkanek i mieszkańców, bywalczyń i bywalców Dolnego Łazarza. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie CIM HORYZONTY od 2017 roku. ŁAZANKA różni się od innych CIL-i poznańskich mobilnością. Continue reading

VOLUNTEERING POTENTIAL LAB

Voluneetring Potential LAB to projekt finansowany ze środków programu Erasmus plus, którego celem jest poprawa jakości projektów wolontariackich poprzez rozwój kompetencji osób organizujących projekty wolontariackie i/lub współpracujących z wolontariuszami. Continue reading

SIĘ KRĘCI

SIĘ KRĘCI to cykl warsztatów z tworzenia rapu i teledysków z młodzieżą. Głównym celem projektu jest integracja osób z różnych środowisk podczas wspólnego działania twórczego przy użyciu nowych mediów. Projekt ma przede wszystkim przyczynić się do aktywizacji młodych ludzi w zakresie edukacji kulturalnej, rozbudzić ich twórczą inicjatywę do dalszego samokształcenia, podnieść samoocenę. Continue reading

Scroll to top
Skip to content