Forum Theatre

Teatr Forum - teatr współtworzony przez jeżyckie dzieci i młodzież, dotyczący ich codzienności" jest przedsięwzięciem, które pozwala wykorzystać potencjał dramy stosowanej i technik Teatru Forum (teatru obrazu i improwizacji) do przyjrzenia się, jak młodzi ludzie korzystają z sieci w trudnych czasach pandemii, jak sieć i zdalne nauczanie wpływają na ich codzienność i relacje. W tym szczególnym czasie, szukając możliwości adaptacji interaktywnego spektaklu Teatru Forum, dzięki nowym technologiom przenosimy się z realu do przestrzeni online, co zagwarantuje zarówno jego odbiorcom, jak i realizatorom bezpieczeństwo w czasie pandemii. Continue reading

COMPREHENSIVE SUPPORT OF Volunteering – WWW

Wszechstronne Wsparcie Wolontariatu ma na celu zwiększenie liczby diałań wolontariackich wśród dzieci i młodzieży na terenie Poznania oraz zwiększenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie wolontariatu w poznańskich skołach oraz dla nauczycieli i zaangażowanych wolontariuszy działających z młozieżą.Continue reading

Critical Creation

Critical Creation is a project that combines artistic, activist and social environments to create a space to act to reduce economic and social inequalities among the countries, using artistic tools.Continue reading

MCIL ŁAZANKA

ŁAZANKA Mobile Local Initiatives Center - a place for residents, frequenters and regulars of Lower Lazarus. Project implemented by the Association CIM HORIZONS from 2017. Continue reading

VOLUNTEERING POTENTIAL LAB

The aim of the project is to improve the quality of volunteering projects by developing the competence of people organizing volunteering projects and / or cooperating with volunteers through the development of the following skills: identifying volunteers' needs and directing them to adequate tasks, recognizing motivations of volunteer and using its potential, improving the quality of communication with volunteers (including the ability to resolve conflicts), the development of skills to promote volunteering (including learning outcomes in volunteering) through various channels, identifying the potential of learning in volunteering and supporting volunteer learning. Continue reading

SIĘ KRĘCI

SIĘ KRĘCI is a series of workshops on creating rap and music videos with young people. The main goal of the project is to integrate people from different environments during joint creative activities using new media. The project is primarily to contribute to the activation of young people in the field of cultural education, awaken their creative initiative for further self-education, and increase self-esteem.Continue reading

EUROPEAN SOLIDARITY CORPS / ESC 2019/2020

Centrum Inicjatyw Międzykulturowych od 2009 posiada akredytację organizacji wysyłającej, goszczącej i koordynującej wolontariuszy. Co roku przyjmujemy do siebie nowych wolontariuszy w latach 2019/2018 gościmy u siebie: Sarę i Alvaro z Hiszpanii, Bekę i Keti z Gruzji oraz Emme z Niemiec.Continue reading

Scroll to top
Skip to content