Forum Theatre

Teatr Forum - teatr współtworzony przez jeżyckie dzieci i młodzież, dotyczący ich codzienności" jest przedsięwzięciem, które pozwala wykorzystać potencjał dramy stosowanej i technik Teatru Forum (teatru obrazu i improwizacji) do przyjrzenia się, jak młodzi ludzie korzystają z sieci w trudnych czasach pandemii, jak sieć i zdalne nauczanie wpływają na ich codzienność i relacje. W tym szczególnym czasie, szukając możliwości adaptacji interaktywnego spektaklu Teatru Forum, dzięki nowym technologiom przenosimy się z realu do przestrzeni online, co zagwarantuje zarówno jego odbiorcom, jak i realizatorom bezpieczeństwo w czasie pandemii.


W ramach projektu powstanie filmowe nagranie spektaklu mini teatru forum do pracy z młodzieżą 5 – 7 klas wraz ze scenariuszem zajęć dla wychowawców oraz wychowawczyń do samodzielnego wykorzystania. Chcąc zapewnić współtworzenie z dziećmi i młodzieżą historii, którą nagra zespół praktyków teatru forum, projekt zacznie się od zbadania kontekstu społecznego dzieci i młodzieży, co pozwoli zdiagnozować ich sytuację i uchwycić opresje z jakimi mierzą się w tym czasie.

Badanie kontekstu społecznego jest punktem wyjścia w tworzeniu interaktywnych spektakli metodą teatru forum. Ten sposób pracy pozwala mieć pewność, że odbiorcy działań teatralnych zidentyfikują się z historią i sytuacjami, które zostaną zaprezentowane w spektaklu, dzięki czemu widzowie wciągną się w poszukiwanie rozwiązań. Wyłapane w badaniach kluczowe tematy i wątki, pozwolą zbudować spójny z potrzebami uczniów i uczennic scenariusz mini spektaklu oraz scenariusz zajęć kreatywnych z elementami pracy z ciałem w ruchu i dramy stosowanej. Dzięki temu dzieci i młodzież przyjrzą się w spektaklu swoim bieżącym wyzwaniom w utrzymywaniu dobrych relacji ze sobą i z otoczeniem, zidentyfikują się z wyzwaniami bohaterki/a i będą mogli wypracować rozwiązania. W oparciu o zdefiniowane trudności dostaną też kilka specjalnie dla nich przygotowanych narzędzi, ćwiczeń, które mogą pomóc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, izolacją, czy samotnością.

W związku z informacjami, jak trudno jest dzieciom i młodzieży utrzymać uważność w zdalnym nauczaniu, rytm dnia, motywację do nauki, uznaliśmy, że warto przygotować taki materiał, by dzieci prócz szukania rozwiązań , dostały również gotowe i sprawdzone rozwiązania do przetestowania na sobie . Korzystając z artystycznych środków wyrazu, chcemy zachęcić dzieci i młodzież do znalezienia swojej odpowiedzi na pytanie, jak zadbać o siebie w czasie zdalnego nauczania. Zwłaszcza teraz, w momencie przejścia na zdalne nauczanie i wydłużenia czasu korzystania z internetu, jest ważne, by uświadomić młodzieży szanse i zagrożenia, jakie czyhają na młodych ludzi korzystających w dłuższym czasie z nowych technologii. Korzystanie z nauczania zdalnego ok 5h dziennie oraz przebywanie przed ekranami komputera, TV czy telefonu ma ogromny wpływ na stan psycho – fizyczny.

Jednocześnie cały czas młodzież narażona jest na inne wyzwania związane z korzystaniem z internetu cyberprzemoc. Zapominamy często o higienie technologicznej dlatego warto pokazać możliwościach bezpiecznego redukowania stresu przez pracę z ciałem w przerwach między lekcjami, po lekcjach, przed i po zabawie na komputerze czy telefonie.

Cele projektu:

  1. Zadbanie o dobrostan dzieci i młodzieży z klas 5 – 7 w czasie zwiększonej aktywności nauki i zabawy zdalnej;
  2. Dostarczenie wiedzy na temat higieny technologicznej w dobie nauki online w czasie Pandemii;
  3. Poznanie możliwości bezpiecznego redukowania stresu przez pracę z ciałem, oddechem z elementami zabawy teatralnej;
  4. Kształtowanie postawy troski o zdrowie i nawyków dbania o swój dobrostan;
  5. Wypracowanie materiałów do pracy dla wychowawców/czyń w temacie dbania o swój dobrostan w dobie zdalnego nauczania;

W oparciu o zebrany materiał badawczy powstanie scenariusz do krótkiego spektaklu Teatru Forum i do zajęć z wykorzystaniem techniki teatru forum. Teatr Forum ma być pretekstem do dyskusji nad sytuacją dzieci i młodzieży w czasach izolacji, niepewności i dużej intensywności w spędzaniu czasu przed ekranami – TV, laptopa, komórki i w sieci. Osoby uczestniczące zostaną zaproszone do szukania rozwiązań dla bohaterki/a w opałach, przygotują strategie rozwiązań i sami je wdrążą dla siebie. Zajęcia mają zwiększyć świadomość konieczności dbania o swój dobrostan i higieny bycia online oraz zainspirować do podjęcia konkretnych działań.

W wyniku podjętych działań powstaną:

  1. Scenariusz zajęć dla edukatorów/ek na temat możliwości redukcji stresu, związanego z izolacją i przeciążeniem zdalnym nauczaniem, wzmacnianiem bezpieczeństwa i higieny bycia w sieci, korzystając z potencjału Teatru Forum.
  2. Scenariusz spektaklu Teatru Forum, odpowiadający na potrzeby zdiagnozowane przez młodzież. Ze względu na trudny moment związany z czasem pandemii, priorytetem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zarówno odbiorcom projektu, jak i jego realizatorom. Stąd w obecnej sytuacji skupiamy się na na dwóch podstawowych krokach przygotowaniu i realizacji rzetelnych badań diagnostycznych, tak by zaplanowane działanie kreatywne z użyciem teatru forum były dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży.

Drugim krokiem jest przygotowanie scenariusza do spektaklu teatru forum z zespołem praktyków Teatru Forum. Ewaluacja przeprowadzonych warsztatów i przygotowanych materiałów. Pisanie raportu.

data rozpoczęcia

November 2020

data zakończenia

December 2020

działania

-debaty

-warsztaty

zapisy

Email: kontakt.horyzonty@gmail.com


FACEBOOK FANPAGE

działanie finansowane przez:

SPRAWOZDANIA

Open Digital Library of the "It's up to US - multiplying Theatre of the Oppressed method working for social change" Erasmus plus project

Open Digital Library of the “It’s up to US – multiplying Theatre of the Oppressed method working for social change” Erasmus plus project

INTRODUCTION 30 participants from 5 countries have gained new skills and knowledge in the area of the Theatre of the Oppressed thanks to their participation in 3 transnational Learning Mobilities in Poland and Portugal, practised the Forum Theatre in their ...
Czytaj Dalej
Shooting Backstage - relacja z próby wolontariusza CIM Horyzonty

Shooting Backstage – relacja z próby wolontariusza CIM Horyzonty

During one of our rehearsals of EKIPA JEŻA team, working on scenario of theatre play we had a guest - CIM Horyzonty Volunteer Loïc, from France. It was great to have an observer who documented our creative work. Have a ...
Czytaj Dalej

Scroll to top
Skip to content