Inicjatywy oddolne na Łazarzu 2020

W roku 2020 MCIL Łazanka było w planach min. 5 inicjatyw oddolnych mieszkańców Łazarza. Odbyło się 12 inicjatyw oddolnych

1. Pan Leszek zorganizował inicjatywę dla seniorów. Głównym założeniem projektu było zachęcenie seniorów do wyjścia z domów i poznania nowych osób oraz aktywizacja i zaangażowanie w projekt. Projekt był realizowany w terminie od lipca 2020 do listopada 2020 roku. Na projekt składały się trzy bloki tematyczne : 1/ podróże, 2/ poznanie kultury muzułmańskiej, 3/ warsztaty z treningu pamięci.

Blok 1- podróże pierwsze spotkanie odbyło się 23 lipca 2020 r. Tematem spotkania były podróże po AMAZONII. Prelekcję połączoną z pokazem przeźroczy o Amazonii poprowadził podróżnik Pan Arkady, Radosław Fiedler, który w bardzo ciekawy sposób opowiadał o pięknej i niebezpiecznej krainie jaką jest Amazonia. O rdzennej ludności, lesie deszczowym, który porasta ten region świata o zwierzętach i owadach niejednokrotnie bardzo niebezpiecznych dla ludzi, o rzece Amazonce z jej licznymi dopływami. Jak również o długich miesiącach przygotowań do tej wyprawy.

Blok 2 – kultura muzułmańska drugie spotkanie odbyło się 13 sierpnia 2020 r. Spotkanie z Imamem Youssefem Chadid w Muzułmańskim Centrum Kulturalno- Oświatowym na Łazarzu w znacznym stopniu przybliżyło nam kulturę islamu. Zobaczyliśmy jak wygląda tradycyjnie urządzony pokój, stroje muzułmańskie, przedmioty codziennego użytku, sala modlitewna , tablica z Surą, Minbar ( kazalnica) czy Mihrab ( nisza wskazująca kierunek Mekki , w którym powinni modlić się wierni). Ponadto, wysłuchaliśmy wykładu Imama Youssef Chadid, który w bardzo ciekawy i interesujący sposób opowiadał o islamie i występujących różnicach kulturowych. Dowiedzieliśmy się również m.in. co to Ramadan i jak go obchodzą muzułmanie. Co jedzą i piją a czego im zabrania religia.

Blok 3 – warsztaty trening pamięci trzecie spotkanie odbyło się 24 września 2020 r. Warsztaty, które poprowadziła Pani Iga Malinowska z Fundacji Młyn Wsparcia miały na celu uświadomienie jak ważna jest aktywność umysłowa w wieku senioralnym. Aktywizacja seniorów poprzez różnego rodzaju gry umysłowe i zabawy zespołowe , które mają niewątpliwie wpływ na poprawę pracy mózgu. Trzeba ciągle rozwijać mózg, bo on też wymaga ćwiczeń. A aktywny senior to szczęśliwy senior. Z uwagi na obostrzenia sanitarne co do liczby uczestników spotkań, w spotkaniach wzięło w sumie udział 60 osób. Natomiast chętnych do udziału w spotkaniach było dużo więcej.

2. Magda Spiczonek “Zielone spacery na Łazarzu” Od 2 do 23 lipca 2020 roku przeprowadziliśmy cykl edukacyjnych spotkań z mieszkańcami Łazarza w wieku 8-12 lat. Łączna ilość spotkań 4. W godzinach 16-18.00. Podczas spotkań rozmawialiśmy z dziećmi przede wszystkim o szeroko pojętej ekologii. Uczyliśmy dzieci, jakie rośliny rosną w ich okolicach, poznawaliśmy je, nazywaliśmy, odkrywaliśmy ich znaczenie. Odbyły się również “małe sprzątania, małego łazarskiego świata”. W trakcie zajęć zapewniono materiały edukacyjno-dydaktyczno-plastyczne zakupione z przewidziane wcześniej budżetu. Zwróciliśmy uwagę na dbanie o czystość, w szczególności na terenach zielonych dzielnicy. Odbyło się wiele integracyjnych gier i zabaw według scenariusza zajęć. (np..: historia Parku Wilsona, List do sąsiada). Zajęcia przeprowadziło 2 animatorów, w tym wykształcony pedagog. Zgodnie z bieżącą potrzebą grupy lokalnej spotkania odbyły się w Parku Wilsona. Wzięło w nich udział około 10 dzieci. Chętnie brali w nich udział również dorośli opiekunowie uczestników. Uczestnicy nabyli i utrwalili umiejętności wspólnego i aktywnego spędzania czasu, w świadomy i niezagrażający przyrodzie sposób. Bardzo pomocne w przeprowadzeniu inicjatywy były także lokalne instytucje jak np..: MOPS, dzięki któremu na przykład zdobyliśmy niektórych uczestników zajęć.

3. Justyna zorganizowała swoje podwórko i zaprosiła rodziców dzieci i dzieci to tworzenia skrzyń w których posadzili potem kwiatki i zioła! Była to inicjatywa oddolna rodziców, mieszkańców Łazarza, którzy chcieli stworzyć projekt o zasięgu lokalnym, skierowany do określonej grupy docelowej, którą w tym przypadku byłyby grupy wspierające działania dzieci. Został stworzony kącik ziołowo-warzywny, który przyniósłby korzyści dla lokalnej społeczności. Posadzono rośliny, brano także pod uwagę stworzenie przestrzeni dla ziół – rozmarynu, liści laurowych, mięty, bazylii itd., które nie tylko wzbogacą kuchnię przedszkolną i smak, ale też wystrój naszego ogrodu zlokalizowanego w mieście, niestety nie udało się tego zrealizować, ponieważ było bardzo trudno zakupić zioła w sezonie w którym udało się zbudować skrzynie. Mimo to miejsce cieszy oko naszych sąsiadów – mieszkańców okolicznych kamienic. Do inicjatywy zaangażowali się :Kino w Bramie 46, ŚDS Kamyk, MOPR., wolontariusze z II LO w Poznaniu oraz Rada Rodziców z Przedszkola Leśne Ludki, seniorzy, rodzice dzieci oraz dzieci.

4. Basia zaprosiła seniorów i seniorki na warsztaty rozwojowe couchingowe „OKNO NA ŚWIAT”. mających na celu podniesienie samoświadomości seniorów, definiowanie celów, realizacja potrzeb, komunikacja w nowej rzeczywistości, wsparcie psychologiczne. W dniu 7 sierpnia zakończyły się warsztaty realizowane w ramach inicjatywy oddolnej pod nazwą „Okno na świat” w ramach projektu Mobilne Centrum Inicjatyw lokalnych Łazanka 2020. Przeprowadzono V bloków warsztatów o charakterze rozwojowym z wykorzystaniem metod i narzędzi coachingowych. Warsztaty, oprócz treści merytorycznych pogłębiających wiedzę, dawały uczestnikom możliwość odkrywania swoich umiejętności, badania i nazywania swoich postaw wobec wydarzeń, ludzi oraz otaczającej ich rzeczywistości. Warsztaty coachingowe były bogate w różnego rodzaju ćwiczenia, zadania, opracowano na przypadkach. Atmosfera towarzysząca spotkaniom, pełna akceptacji, zrozumienia i nieoceniania zbudowała płaszczyznę otwartości i zaufania, uczestnicy wymieniali się wiedzą, doświadczeniami, umiejętnościami, jak również prowadzili rozmowy pozwalające na dokonanie wglądu w siebie, ułatwiające samopoznanie i odkrywanie swojego potencjału. Po zakończeniu każdego warsztatu odbywał się coaching grupowy w trakcie którego seniorzy dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z tematyką poruszaną podczas warsztatów, wykonywali ćwiczenia coachingowe poszerzające wgląd w siebie, dokonywali wglądów poprzez zmiany perspektyw, dzielili się spostrzeżeniami, a także dokonywali ciekawych psychologicznych oraz socjologicznych obserwacji i odkryć. Dawali sobie wsparcie, służyli sobie nawzajem pomocą i radą, wymieniali się pomysłami. Uczestnicy projektu otrzymywali również indywidualne wsparcie psychologiczno-coachingowe oraz korzystali z konsultacji o charakterze doradczym w obszarach, które uważali za ważne i potrzebne dla siebie. Wszyscy uczestnicy warsztatów bardzo chętnie angażowali się w proponowane ćwiczenia, z ciekawością i zaangażowaniem wykonywali zadania, korzystali z narzędzi coachingowych. Na zakończenie projektu seniorzy wyrazili swoje zadowolenie z możliwości wzięcia udziału w projekcie, bardzo podobała się im forma i sposób prowadzenia zajęć. Bardzo ciepło wyrażali się o prowadzącej Pani Barbarze Ziębie, określając ją jako osobę bardzo kompetentną, posiadającą dużą wiedzę i umiejącą ją w bardzo umiejętny i przystępny sposób przekazać, osobę otwartą na potrzeby uczestników, dającą poczucie bezpieczeństwa, budującą atmosferę zaufania. Seniorzy wyrazili chęć kontynuacji tego typu warsztatów, chcą się dalej rozwijać, zdobywać nową wiedzę oraz korzystać z indywidualnych sesji coachingowych. W chwili obecnej seniorzy są w trakcie kreowania wizji nowej inicjatywy oddolnej skierowanej do ich grupy rówieśniczej oraz młodszego pokolenia.

5. Wojtek Kosiedowski zorganizował Australijski wyścig czyli zawody pływackie Większość zadań w ramach realizowanej inicjatywy została przeprowadzona zgodnie z założeniami, część została nieznacznie zmodyfikowana. W ramach przygotowania został zebrany zespół realizatorów oraz wolontariuszy. Podczas spotkania on-line z liderem wolontariuszy omówiono projekt, role i odpowiedzialności wolontariuszy. Przydzielono obowiązki i ustalono czas i miejsce spotkania-szkolenia organizacyjnego. Poprzedzając cały cykl zawodów lider wolontariuszy załatwił wszystkie sprawy formalne związane z wydarzeniem. Z podwykonawcami (sędziowie, ratownicy wodni i medyczni, obsługa basenu) uzgodniono terminy i zasady współpracy. Z grafikiem i fotografem przygotowano materiały promocyjne i ustalono zakres zadań. Wykupiono ubezpieczenie. W dniu 5 sierpnia, tj. przed pierwszą edycją zawodów, lider inicjatywy zorganizowała dla grupy wolontariuszy szkolenie na letniej pływalni w Parku Kasprowicza. Uczestnicy dowiedzieli się więcej na temat zasad fair-play stosowanych w sporcie oraz omówiona została logika projektowa przydatna do realizacji inicjatyw oddolnych. Agata W. wydrukowała materiały szkoleniowe dla wolontariuszy. Ponadto w dniu 12 sierpnia lider inicjatywy wraz z Szymonem P. przeprowadzili wywiady – rozmowy z mieszkańcami Św. Łazarza (głównie dziećmi) na temat formy zachęcenia do udziału w wydarzeniu, czyli zawodach pływackich. Podczas rozmów w Parku Kasprowicza udzielono kilku odpowiedzi, które wpłynęły na decyzje zakupowe nagród na finałowe zawody. W proces wywiadu zaangażowani byli lokalni przedsiębiorcy – właściciele kawiarnia MacArena, którzy ufundowali poczęstunek lodowy dla uczestników wywiadów. Nie udało się zaangażować bezpośrednio uczniów lokalnych szkół podstawowych (nr 8, 69, 33) do udziału w promocji wydarzenia . Przyczyn porażki upatruje się w pandemii i trwającym okresie wakacyjnym. Same zawody przebiegły zgodnie z harmonogramem. Każda z zatrudnionych osób wykonała swoje obowiązki. Wolontariusze przygotowali obiekt do przeprowadzenia zawodów: przygotowanie biura zawodów, pomoc w zapisach uczestników, dezynfekcja sprzętów oraz osób, podłączenie i obsługa nagłośnienia, zarządzanie przepływem osób, przygotowanie dekoracji, posprzątanie po imprezie. Lider inicjatywy nadzorował pracę wszystkich służb i osób, kontrolował harmonogram i wykonanie zadań, prowadził zawodów oraz wykonywał funkcje sędziego głównego – starty konkurencji, ustalanie wyników, dekoracje. Agata Wojtkowiak przygotowała dokumentację zawodów oraz nadzorowała proces zapisów i weryfikacji wyników. Była również odpowiedzialna za podział i dystrybucję nagród. Szymon Pawelczyk ze względów osobistych nie mógł pojawić się w dniu zawodów (korekta budżetu – redukcja wynagrodzenia). Po finałowych zawodach grupa organizatorów i wolontariuszy udała się na spotkanie ewaluacyjne na którym omówiono wady i błędy oraz zalety i dobre strony wspólnych działań. Wręczono również certyfikaty uczestnictwa dla wolontariuszy. Podczas realizacji inicjatywy nastąpiły problemy komunikacyjne. Kierownictwo pływalni (POSiR podlegający pod Wydział Sportu) nie zostało poinformowane, że w ramach realizowanej inicjatywy ustalono w Wydziałem Sportu użyczenie basenu na potrzeby inicjatywy. Niepotrzebnie podpisano „zdublowaną” umowę z POSiR naużyczenie obiektu. Ponadto nie udało się zaprosić do współpracy uczniów- wolontariuszy z lokalnych szkół. Celem inicjatywy było m.in. zapoznać je z dyscypliną sportu jaką jest pływanie i przedstawić zasady sprawiedliwego współzawodnictwa. Podczas zawodów przeprowadzonych 29 sierpnia 2020r. udało się zrealizować postawione cele. Zintegrowano lokalne społeczności poprzez przedstawienie i wykształcenie w uczestniczkach zasad rywalizacji fair-play. Jednym z działań praktycznych było podjęcie przez wolontariuszy i organizatorów decyzji i przyznaniu specjalnej nagrody fair-play dla uczestnika wyróżniającego się moralnym zachowaniem. Nagroda spontanicznie i nieoczekiwanie została wręczona podczas zawodów zawodnikowi, który zgodził się na powtórzenie całej konkurencji mimo, iż wszyscy jego rywale zostali zdyskwalifikowani. Celem działań była również edukacja dzieci i młodzieży – wolontariusze zostali przeszkoleni w zakresie podejmowania działań oddolnych. Dodatkowo w ramach integracji uczestników przeprowadzono również spotkanie ewaluacyjne dla uczestników wydarzenia. Uczestnikami wydarzenia (zawodów pływackich) byli mieszkańcy osiedla Św.Łazarz i całego Poznania w wieku od 7 do 18 lat oraz ich rodzice/opiekunowie. Inicjatywa oddolna formalnie obejmowała jedną z trzech edycji zawodów, nie sposób traktować jej osobno. Łącznie podczas wszystkich trzech edycji zawodów zarejestrowano ok. 130 uczestników. Niestety podczas finałowej edycji zawodów pogoda znacząco ograniczyła frekwencję do 14 pływaków.

6. Wojtek Wysocki wystawę i wydał album z twarzami osób działających na Naszej dzielnicy. Założeniem projektu pt: „Kojarzę te twarze 2” było przedstawienie na portretowej fotografii, grupy osób, postaci związanych z dzielnicą Łazarz. Podobnie jak w pierwszej edycji w moim obiektywie znalazły się osoby, które swoim zaangażowaniem, pasją, pracą zawodową tudzież społeczną kształtują charakter oraz wizerunek Naszej dzielnicy. Praca nad wystawą polegała na: 1. Wyborze postaci 2. Indywidualnych spotkaniach w miejscach związanych z daną osobą np.: Jola Kaźmierczak – „Niewidzialna ulica” , Grzegorz Hałasik – Radio Poznań 3. Przeprowadzenie sesji zdjęciowej 4. Wybór oraz obróbka cyfrowa zdjęć 5. Wydruk oraz montaż wystawy 6. Opracowanie graficzne albumu oraz jego wydruk. Podział obowiązków w pracy nad projektem był jasno określony Nad pracami związanymi z wyborem oraz realizacją zdjęć wybranych postaci, montażem oraz przygotowaniem wystawy i wernisażu odpowiadałem ja. Prace związane z albumem przypadły w roli Agnieszce oraz Filipowi. Miejscem prezentacji zdjęć była galeria Klubu Krąg. Wernisaż odbył się w dniu 17.10.2020. Tego dnia w „Kręgu” pojawiły się sfotografowane postacie, osoby towarzyszące oraz bohaterzy pierwszej edycji „Łazarskich Twarzy”. Ozdobą wystawy był występ Tomasza Grdenia – , który swoim recitalem w symboliczny sposób nagrodził bohaterów pierwszej i drugiej edycji. Należy uwzględnić, iż wystawa wzięła udział w „V Wielkopolskim Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki” – największej imprezie fotograficznej w Naszym województwie. Lokalnie natomiast towarzyszyła rozpoczęciu sezonu kulturalno-oświatowemu na Łazarzu 2020/2021. W ramach projektu powstały grafiki cyfrowe przedstawiające postacie z pierwszej edycji wystawy „Kojarzę te Twarze” . Stworzyły one bazę danych do stworzenia albumu ( w ilości 50 sztuk ), który zostanie wręczony jako pamiątka bohaterom pierwszej edycji lokalnym placówkom i organizacjom oraz Miastu Poznań jako współorganizatorom całego projektu. Czas pandemii pokrzyżował jednak pewne plany. Zaplanowany poczęstunek dla gości nie został zrealizowany z racji wprowadzonych obostrzeń. Zaplanowane spotkania dzieci i młodzieży z łazarskich szkół z poszczególnymi bohaterami niestety nie mogły dojść do skutku. Wystawa nadal jednak zdobi ściany Galerii „Krąg”

7. Łukasz Gnioch już drugi rok z rzędu stworzył teatr dla seniorów! W ramach inicjatywy oddolnej „Kreatywna SCENA” zorganizowano i poprowadzono warsztaty teatralne dla seniorów (osoby 60+) i młodzieży, które byłyby realizowane 1 raz w tygodniu po 2h w okresie wrzesień- listopad 2020r. (30h warsztatów) w Klubie Krąg przy ul. Dmowskiego 37 w Poznaniu. Osoby zaangażowane w projekt: – Paweł Niemiec- pozyskiwanie grupy docelowej poprzez zamieszczanie na portalach społecznościowych informacji o przedsięwzięciu, tworzenie ulotek promocyjnych (akcja promocyjna), – Bernadeta Czerniejewska- wsparcie przy akcji promocyjnej, wsparcie techniczne podczas realizacji stworzonego podczas projektu spektaklu. – Łukasz Gnioch- wsparcie przy akcji promocyjnej, kontakt z mediami (radio), prowadzenie warsztatów teatralnych. W warsztatach udział wzięło ok. 20 os. i grupa z wielu powodów osobistych uczestników zmniejszała się do samego końca warsztatów, gdzie ostatecznie projekt zakończyły 2 osoby, które stworzyły wraz z instruktorem zajęć nagranie interpretacji tekstów poetyckich i prozatorskich pt. „ Widzieć człowieka”. Wstępny pomysł zakładał stworzenie spektaklu teatralnego, a spektakl miał być zaprezentowany szerszej publiczności. Grupie udało się stworzyć scenariusz teatralny, ale realizacja jego nie była możliwa przez COVID i brak osób do jego realizacji, gdyż cześć grupy teatralnej (projektowej była na kwarantannie, część się wycofała z obawy przed zarażeniem, a część wycofała się w ogóle z projektu, bo nie chciała brać udziału w nim zdalnie, gdyż zamknięto Domy Kultury. Ostatecznie stworzone nagranie recytacji wrzucone zostało w sieć, by efekty pracy mogli zobaczyć inni uczestnicy portalu społecznościowego FACEBOOK. 8. Peter założyciel inicjatywy Długi Stół Poznań, zapraszał i nadal to robi mieszkańców i mieszkanki do pomyślenia o nie marnowaniu żywienia i gromadzenia zapasów i wymiany nimi.Wydarzenie jest i było skierowane zarówno do osób z Poznania, które chcą dołączyć do już funkcjonującej grupy jak i do tych, którzy chcą stworzyć nową lokalną grupę nastawioną na wspólne działanie. Żywnościowa Sieć Pomocy Wzajemnej

8. Magdalena Antoniewicz przeczytała diagnozę i na jej podstawie wysnuła, że Łazarz nie jest bezpieczną dzielnicą, więc zaporponowała kurs samooborny dla kobiet! Projekt „Bezpieczna kobieta” realizowowany był w terminie do 8 czerwca 2020r do 31 sierpnia 2020r na terenie miasta Poznania. Celem było udzielenie pomocy mieszkankom Łazarza w zaspokojeniu ich potrzeb poczucia bezpieczeństwa, poznaniu technik samoobrony oraz stowrzenie przestrzeni do integracji. Projekt ten był odpowiedzią na wcześniej zdiagnozowany problem. Po zapoznaniu się z diagnozą społeczności lokalnej przeprowadzoną w roku 2019 przez Centrum Inicjatyw Wielokulturowych Horyzonty dostrzegliśmy wśród mieszkańców tej dzielnicy niezaspokojoną potrzebę poczucia bezpieczeństwa.Przeprowadzony spacer badawczy i rozmowy z kiloma mieszkankami utwierdziły nas w przekonaniu, że problem ten nadal istnieje i konieczne jest wsparcie w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Realizacja tego projektu przyczyniła się do: 1. wzmocnienia poczucie bezpieczeństwa, pewności siebie oraz opanowania podstawowych technik samoobrony, 2. wzajemnego poznania się mieszkanek Łazarza i ich integracji. W celu osiągnięcia zaplanowanych rezultatów zorganizowanych zostało 10 warsztatów, w których udział wzięło 12 kobiet. Na zakończenie projektu 23 sierpnia 2020r wspólnie z panem Michałem Sobolewskim autorem projektu „Fitness na żywo” zorganizowany został piknik na Łęgach Dębińskich, dzięki czemu mogliśmy rozpowszechniać rezultaty projektu również wśród innych mieszkańców Poznania. W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 100 osób. Niestety dysponujemy niewielką ilością zdjęć, ponieważ uczestniczki nie wyrażały zgody na publikację wizerunku. Było to wynikiem doświadczonej wcześniej przez nie przemocy. Współtworzenia inicjatywny lokalnej pt.: „Bezpieczna kobieta” przez jej mieszkańców dało również możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności na temat aktywizaji, integracji i edukacji społeczności lokalnej, realizacji projektów społecznych oraz sposobów wspomagania mieszkańców dzielnicy Łazarz przez Miasto Poznań.

9. Luiza, nasza lokalna artystka, nakłoniła nas do refleksji, pytała każdego zainteresowanego jaki był dla nich rok 2020, nagrała to i wystawiła jako galerie sztuki w Pireusie! Udało się stworzyć wystawę, w której zaprezentowane zostały bardzo różne prace łazarzan, osób funkcjonujących i związanych z tą dzielnicą. Do współpracy dołączyła II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku z WEAiK Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pod kierunkiem łazarzanki prof. Anny Tyczyńskiej. Na wystawie zaprezentowało się dwóch profesorów UAP z Łazarza: Anna Tyczyńska oraz Sławomir Sobczak, także ich studenci i absolwenci (18 osób), 4 osoby z niepełnosprawnością (w tym 3 z niepełn. intelektualną),1 dziecko, 1 radny, jedna czteroosobowa rodzina zrobiła jedną pracę, 4 osoby innej narodowości, 2 inne dorosłe kobiety. Ponadto pokazano prace poznańskich aktywistów i aktywistek, która 13 września 2020 r. była wystawiona na Moście Teatralnym w Poznaniu pt. „Spróbuj chodzić w moich butach” oraz spódnice hawajskie, które powstały w ramach 3 Hawajskich spotkań na Łazarzu. Ponadto nagrano 2 performance: Barbary Fiałkowskiej i Viktorii Martinovich, nagrano 16 wierszy Róży Łakatosz (przedstawicielki społeczności romskiej w Poznaniu) oraz wiersz Vijanta Mehle (Hindusa związanego z Łazarzem). 21 osób wzięło udzieliło wywiadów, na temat „Czego nauczył mnie 2020 r.? Introspekcje mieszkańców Łazarza”, które umieszczone zostały na wystawie oraz w filmikach umieszczanych na stronie fb. Na wystawie zaprezentowane zostały prace multimedialne, instalacje, bryły, fotografie, wywiady, rysunki, obrazy, wiersze, performance, teledysk. Udało się osiągnąć cel: – psychologiczny – uczestnicy wystawy dokonali prac ,introspektywnej, wewnętrznej, – społeczny – nastąpiło połączenie różnych środowisk np. zawodowych artystów z amatorami, osób sprawnych i niepełnosprawnych, wszelkich grup wiekowych, narodowościowych, – integracyjnych – wystawa i prace wokół niej (również przez media społecznościowe) stały się miejscem wymiany doświadczeń, nawiązania różnych kontaktów towarzyskich, zawodowych itp. Według danych fb, do dzisiejszego dnia stronę internetową wystawy odwiedziło 2158 osób, na utworzone wydarzenie dotyczące wystawy na fb odpowiedziało 68 osób. Ponadto wiele osób udostępniało filmy pojawiające się na stronie fb na swoich profilach internetowych, gdzie docierały one do szerszego grona odbiorców. Szacuje się, że w wernisażu wzięło udział ok 30 osób. Przechodnie mogli oglądać wystawę przez okna Pireusa i z informacji wiemy, że wiele osób również w ten sposób skorzystało z wystawy. Do Pireusa przychodzili też interesanci, którzy przy okazji mogli zapoznać się chociaż z częścią wystawy. Uczestnikami wydarzenia stałą się nie tylko społeczność Łazarza i osób z nim związanych ale wydarzenie miało zasięg ogólnopolski, a nawet zagraniczny (moi znajomi z Niemiec, Holandii i Anglii dzięki fb również śledzili umieszczane na stronie internetowej materiały z wystawy). Uczestnikami były osoby we wszystkich kategoriach wiekowych, o różnym stopniu sprawności. Nie zrobiliśmy wszystkiego co zamierzaliśmy: – W wyniku lockdown’u wystawa dla zwiedzających trwała tylko 2 godziny. Musieliśmy ją przenieść na media społecznościowe – co zaowocowało powstaniem dużej ilości filmików z wywiadami z wystawcami oraz pokazujących ich prace. Zmieniła się zatem forma zaprezentowania wystawy. Finisaż nie mógł się dobyć ze względu na lockdown. – Uczestnicy wernisażu niechętnie wypełniali ankietę. Tylko 3 osoby ją wypełniły za pomocą słów tak-nie. – Nie było zainteresowania mediów wystawą. Tylko portal łazarz.pl Umieścił informację o wystawie: https://www.lazarz.pl/?id=2&nr=14483 – Mimo rozmów telefonicznych i wysyłania maili do instytucji edukacyjno-oświatowych od przedszkola do szkół wyższych tylko 2 szkoły odpowiedziały pozytywnie na zaproszenie, ale żadna z prac z tych szkół na inicjatywę nie dotarła.

10. Joanna opiekunka naszego domowego Łazarskiego rodzinnego ogniska, zrealizowała inicjatywę w której był piknik i różne działania pro-ekologiczne! „Sąsiedzkie spotkania w Ogrodzie Łazarz” Celem projektu „Sąsiedzkie spotkania w Ogrodzie Łazarz” było wzbogacenie życia kulturalnego i uatrakcyjnienie dzielnicy Łazarz oraz propagowanie zdrowego stylu życia w miejskiej dżungli poprzez organizację: -sąsiedzkiego upiększania Ogrodu Łazarz – warsztatów zielarsko-kosmetycznych, -warsztatów kulinarne – propagujące zdrowe żywienie podczas pikniku sąsiedzkiego oraz piknik sąsiedzki. Ze względu na sytuację epidemiczną piknik sąsiedzki został zorganizowany 12.09.w Ogrodzie Łazarz. Do Inicjatywy dołączyły różne organizacje: min. Fundacja Rysy, Stowarzyszenie Smoki Sigurda, CIM Horyzonty, Szczep Łazarz. Podczas pikniku odbyły się: pokaz wioski wojów Smoki Sigurda, pokaz walk oraz śpiewu białego, spektakl teatralny dla dzieci „Rumpel Śmieciarz” w wykonaniu Teatru Krokodyl, koncert zespołu „Projekt Kobieta” pt. „W rytmie natury”. Ponadto grill sąsiedzki połączony z warsztatami kulinarnymi, gdzie przygotowano zdrowe przekąski i grill mięsny i warzywny warsztaty plastyczne dla dzieci, pokaz ratownictwa medycznego. Integracja mieszkańców Łazarza przebiegła w miłej atmosferze i sąsiedzkiej atmosferze. W Pikniku wzięło udział ok150 osób. 16.09.W Ogrodzie Łazarz odbyły się warsztaty zielarsko-kosmetyczne. Podczas ziołowych warsztatów kulinarno -kosmetycznych zgłębimy tajniki ziołolecznictwa. Panie przygotowały i zabrały ze sobą do domu kule kąpielowe ziołowe oraz peeling ziołowy. W warsztatach wzięło udział 10 osób. 4.11. mieszkańcy spotkali się, aby nasadzeniami upiększyć Ogród Łazarz. W tej inicjatywie wzięło udział 10 osób. Ogród zyskał nowy wygląd, który w pełni zakwitnie na wiosnę. Pozostanie tez trwały ślad w postaci nasadzeń w Ogrodzie Łazarz. Na dwóch wydarzeniach – Pikniku raz warsztatach zielarskich gościliśmy telewizję WTK.

11. Długi Stół Poznań Wszystkich, którym bliska jest idea niemarnowania żywności, zapraszamy na zbiórki pod szyldem: Długi Stół Poznań. Inicjatywa powstała, by wspierać się nawzajem w dostępie do żywności oraz oszczędzać jedzenie i sprawić, by jak najmniej trafiało jej na śmietnik. Jest to dla nas szczególnie istotne teraz, gdy pandemia dała się we znaki wielu z nas. Pozyskujemy warzywa i owoce z poznańskich rynków, które nadają się nadal do spożycia, a nie trafią już do sprzedaży. Od Marca udało się uratować ok. 35 ton jedzenia. Zbiórki odbywają się w tym momencie trzy razy w tygodniu. We wtorki wraz z lokalną społecznością, czwartki odbierają się beneficjenci z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, oraz w soboty z Rynku Jeżyckiego, Łazarskiego i Dębickiego zbierane jedzenie trafia do beneficjentów oraz wspieramy żywności Jedzenie zamiast Bomb, inicjatywę anarchistyczną, która karmi biednych i bezdomnych. Realizowanie inicjatyw oddolnych było bardzo edukacyjne dla mieszkańców, ponieważ dało im możliwości pozyskania nowej wiedzy lub pogłębienia i przekazania swojej komuś innemu ( jest to możliwe przy okazji realizowania inicjatywy mającej na celu pracę z ludźmi np. warsztaty) . Inicjatywy też miały rolę integrować ludzi ze sobą przy okazji wspólnych działań. Była to też idealna okazja do budowania partnerstw i nawiązywania sieci współpracy lub jej powiększania. Następił też wzrost aktywności i zaangażowania w działania lokalne mieszkańców terenu objętego działaniami CIL. Inicjatywy były odpowiedzią na problemy i wzmacniały potencjały dzielnicy.

Scroll to top
Skip to content