Nabór wniosków na inicjatywy oddolne na Łazarzu w roku 2023

Ogłaszamy nabór inicjatyw oddolnych 2023 w ramach programu Mobilnego Centrum Inicjatyw Lokalnych Łazanka 2023.Formatki z pomysłami inicjatyw można wysyłać od 18 maja do 10 czerwca 2023  na email: lokalnie@cimhoryzonty.org a w razie niewykorzystania środków będzie można składać pomysły inicjatyw do wyczerpania puli pieniężnej przeznaczonej na inicjatywy.

Inicjatywy można realizować od 1 czerwca 2023 roku. Ocena wniosków na inicjatywy prowadzona będzie przez przedstawicielki MCIL Łazanka oraz Rady Osiedla św. Łazarz. Po uprzednich konsultacjach i ewentualnych poprawkach, wyniki zostaną przesłane od inicjatorów i ogłoszone maksymalnie 16-go czerwca 2023 roku.Więcej informacji w załączonym regulaminie oraz formatce inicjatywy do wypełnienia.

Inicjatywy mają rolę integrować ludzi ze sobą przy okazji wspólnych działań. Jest to też idealna okazja do budowania partnerstw i nawiązywania sieci współpracy.

Więcej informacji:

Regulamin: https://drive.google.com/file/d/1I1rcUel8cYyIk8CxF6qakjm1k9iPGS92/view?usp=sharing

Formatka wniosku w pdf: https://drive.google.com/file/d/1dc32wE-Hd9u1QyF_PKi-n63lkIMijSa8/view?usp=sharing

Formatka wniosku w formacie word: https://docs.google.com/document/d/1G9ldwJTkkuAZRy5DomAJADeBK7R65LlU4lCGA1QJtUQ/edit?usp=sharing

Karta oceny formalnej: https://drive.google.com/file/d/1UvIqA7ZuBd7PFZkYTOLlopjoKZWonTsi/view?usp=sharing

Karta oceny merytorycznej: https://drive.google.com/file/d/1Sgkp1j6cGUc7q7QrLUvdSlBl2ghVQXhi/view?usp=sharing

Sprawozdanie: https://docs.google.com/document/d/1kdkrCKW9S6I6HXvnWjPvwChTIBabGMCg/edit?usp=sharing&ouid=101952618981093190291&rtpof=true&sd=true

Projekt „Inicjatywy oddolne MCIL Łazanka 2023″ realizowany jest ze środków Rady Osiedla Święty Łazarz i Miasto Poznań”.

Scroll to top
Skip to content