DRUGIE SPRAWOZDANIE Z LOKALNEGO DZIAŁANIA TEATRU FORUM W RAMACH PROJEKTU „IT’S UP TO US!” (kwiecień 2022)

W kwietniu 2022 rozpoczęliśmy cykl warsztatów o metodzie Teatru Forum  jako działania wdrażające oraz pomnażające wiedzę o Teatrze Uciśnionych w ramach projektu Erasmus+ “It’s Up to Us!”.

Teatr Uciśnionych jest jedną z bardziej efektywnych metod aktywizacji grup społecznych stojących w obliczu społecznej opresji. Pozwala uczestnikom rozwijać umiejętności społeczne, komunikacyjne oraz wspiera rozwój osobisty w obszarach takich jak: wyrażanie siebie, samoświadomość, budowanie poczucia własnej wartości, pewność siebie, przedsiębiorczość i umiejętności społeczne, przyczyniając się do spójności społecznej.

Spotkania odbywały się w każdy wtorek w Strefie Do_Wolności w Poznaniu, a grupę tworzyły młode osoby mieszkające aktualnie w Polsce jednakże pochodzące z różnych krajów tj. Tunezja, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Turcja oraz Ukraina.

W naszych wiosennych spotkaniach uczestniczyło 6 osób (wolontariusze/ki w naszej organizacji), które poznawały teoretyczną jak i praktyczną stronę metody Teatru Forum. Spotkania miały na celu przygotować tych młodych ludzi do prowadzenia dalej międzynarodowej Grupy Teatralnej Forum w Poznaniu, której działania rozpoczęliśmy w listopadzie zeszłego roku.  Aby móc kontynuować pracę tej grupy, potrzebowaliśmy więcej osób, które rozumieją na czym polega praca JOKERA i jakie są etapy w tworzeniu Teatru Forum. Dodatkowo planujemy prowadzić warsztaty dla dzieci i młodzieży w Strefie Do_Wolności, stąd wyszkolenie kadry pracującej w CIM Horyzontach było niezbędne do poszerzenia naszej oferty. 

Jokerami spotkań były osoby uczestniczące w pierwszej oraz drugiej części szkoleniowej projektu “It’s Up to Us!” czyli Marta, Jaśmina oraz Vampek. Przed każdym spotkaniem z grupą, jokerzy przygotowywali ćwiczenia wprowadzające, opowiadali czym jest Teatr Forum a także prowadzili grupę do wyrażenia swoich potrzeb.

Współfinansowane w ramach programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Scroll to top
Skip to content