KONFERENCJA DIALOGU STRUKTURALNEGO

W dniach 10-12.05.2019 w Bystrzycy Kłodzkiej odbyła się konferencja dialogu strukturalnego. Konferencja została zorganizowana przez Centrum Inicjatyw Międzykulturowych „HORYZONTY” i Europejskie Forum Młodzieży w ramach projektu #GETUPSTANDUP. Konferencja jest wspierana przez program „Europa dla Obywateli” w celu opracowania zaleceń dla przedstawicieli władz regionalnych z pracownikami młodzieżowymi, nauczycielami, edukatorami nieformalnymi działającymi w Polsce, jak wspierać obywateli w działaniach na rzecz praw człowieka i jak mają działać jak dotąd zbudował polską tożsamość.


Konferencje dialogu strukturalnego odbywały się po jednej w 5 krajach partnerskich projektu #GetUpStandUp. Uczestnicy mieli okazję przedyskutować wcześniej zebrane opinie, przetworzyć informacje poprzez dyskusje i grupy robocze oraz opracować wyniki, takie jak dokumenty dotyczące polityki z zaleceniami dotyczącymi skutecznych narzędzi maksymalizacji obywatelskiego zaangażowania w rzecznictwo i bardziej demokratyczny udział. Dokumenty te zostaną wysłane do odpowiednich instytucji każdego kraju, przenosząc ten projekt na poziom polityczny i dając organizacjom uczestniczącym pomysły na przyszłe działania. Usystematyzowany dialog jest środkiem wzajemnej komunikacji między młodymi ludźmi a decydentami, aby umożliwić uczestnikom aktywny udział w procesie kształtowania polityki UE. Omawiając znaczenie różnych ruchów we współczesnej historii Europy, uczestnicy zdali sobie sprawę, że walka o ich prawa jest wartością europejską samą w sobie. W konsekwencji wzmocni to tożsamość UE i aktywne obywatelstwo.

Możesz zobaczyć nasze wyniki pracy i raport z konferencji.

Scroll to top
Skip to content