DEBATA MIĘDZYKULTUROWA

W dniu 8 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyła się debata pt. „Czy harmonijne życie w społeczeństwie wielokulturowym jest możliwe?” realizowana przez Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”. Spotkanie było jednym z wydarzeń realizowanych w ramach projektu #GETUPSTANDUP dzięki wsparciu programu Europe for Citizens. To szóste tego typu wydarzenie realizowane w poznańskich szkołach.


Zaproponowana debata dała uczniom i uczennicom możliwość poszerzenia swoich horyzontów w zakresie niezwykle istotnego i kontrowersyjnego obecnie tematu dialogu międzykulturowego
i międzyreligijnego, a także pozwoliła zadać zaproszonym ekspertom i ekspertkom najbardziej nurtujące młodzież pytania. Była także okazją do zweryfikowania własnych, nierzadko stereotypowych poglądów, co jest pierwszym krokiem do budowania rzetelnej, opartej na faktach wiedzy.

Głównymi celami niniejszej debaty były:

  1. Uświadomienie młodym ludziom różnorodności kulturowej, religijnej i światopoglądowej wokół nich;
  2. Zbudowanie postawy szacunku dla różnorodności, postrzeganie różnorodności jako wartości, nie zagrożenia;
  3. Wzbudzenie zainteresowania, poszerzanie horyzontów, dostarczenie wiedzy, osobiste spotkanie z osobami reprezentującymi inne poglądy, kultury, religie;
  4. Stworzenie bezpiecznej przestrzeni do wymiany poglądów;
  5. Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia.

Interaktywna debata:

Wydarzenie składało się z kilku aktywności – quizu sprawdzającego wiedzę młodzieży nt. skali zjawiska migracji w Polsce i Poznaniu, a także moderowanych rozmów w podgrupach na temat doświadczeń międzykulturowych młodzieży. Najbardziej wyczekiwaną częścią spotkania była interaktywna debata w trakcie której młodzież wraz z panelistami-ekspertami szukała odpowiedz
i na 3 nurtujące nas pytania:

  1. Czy ludzie powinni mieć prawo wyboru miejsca/kraju zamieszkania?
  2. Czy uważasz, że społeczeństwo Polski jest otwarte/tolerancyjne? (+jak na tym tle wygląda Poznań?)
  3. Czy życie w wielokulturowym społeczeństwie stwarza więcej możliwości niż ryzyk?

W wydarzeniu udział wzięło ok. 40 uczniów i uczennic z klas – 2R1 oraz 3E2.

W zespole organizatorów znaleźli się:

paneliści-eksperci:

Albaraa Al-anesi (z Jemenu, od 6 lat mieszkający w Polsce);

Hacen Sahraoui (z Francji i Algierii, od 10 lat mieszkający w Polsce);

Olga Chuchoriewa (z Ukrainy, od 5 lat mieszkająca w Polsce);

Paulina Kuntze (z Polski, aktywistka zajmująca się tematyką migracji);

wolontariusze/ki:

Bogumiła Garus

Kate Ivanidze

Emma Maria Heese

Alvaro Inglés

koordynatorka i moderatorka spotkania:

Maria Lebioda

Z anonimowo przeprowadzonych na koniec spotkania ankiet, wynika, że uczniowie docenili wydarzenie i uznali je za bardzo wartościowe doświadczenie. Oto kilka wybranych opinii:

„Uważam że tego typu debaty są potrzebne, ponieważ rozwija to „ciekawość” uczniów i porusza dużo interesujących tematów.”

„Myślę że spotkania takie jak to są potrzebne, gdyż otwierają umysł na różnorakie poglądy. Być może łatwiej będzie zrozumieć rzeczy, które dzieją się na świecie.”

„Tak to ważne spotkanie, ponieważ uważam, że należy uświadamiać wszystkich o tym, że wielokulturowość w naszym kraju istnieje i nie jest to nic złego.”

„To ważne, żeby uświadomić dlaczego tak istotne jest poznawanie innych kultur, rozwijanie języka i powstrzymanie myślenia stereotypowego.”

„To ważne by robić tego typu spotkania, ponieważ uczniowie mają pewne wyobrażenia o świecie, które biorą się z internetu itp. i nie zdają sobie sprawy, jak jest naprawdę.” 

„Najbardziej doceniam otwartość zespołu i chęć przekazania wiedzy i doświadczeń z własnego życia.”

„Super była otwartość „cudzoziemców”. Bardzo pozytywnym było pogadać z nimi i usłyszeć coś od nich.”

„Najbardziej doceniam wypowiedzi panelistów, ponieważ mówili oni szczerze i od serca to co przeżywają.”

„Najbardziej doceniam możliwość wypowiedzenia się i spotkania z różnymi ludźmi, otwartość gości, bezpośredniość i swobodę w rozmowie.”


Maria Lebioda

Scroll to top
Skip to content