HEARTools – międzynarodowy trening

W dniach 17-25.09.2021 prowadzimy w Poznaniu międzynarodowy projekt “HEARTools – szkolenia na temat równości i praw człowieka za pomocą narzędzi artystycznych i medialnych”. W jego ramach, 26 uczestników z różnych krajów Europy – Polski, Bułgarii, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Armenii, Turcji i Grecji – będzie miało stworzoną szansę wzmocnienia własnych kompetencji i wiedzy.


Głównymi celami treningu HEARTools są:

  1. Promocja praw człowieka poprzez sztukę w przestrzeni publicznej.
  2. Zwiększenie wpływu młodych ludzi na ich otoczenie i rolę w społecznościach lokalnych.
  3. Wzmacnianie tolerancji i poszanowania praw człowieka w mediach.
  4. Podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą.

W ramach treningu planujemy między innymi stworzyć wystawę małych alternatywnych form street art’u, które promują temat praw człowieka. Odbędzie się ona 23.09.2021 o godz. 18:00 w przestrzeni KontenerART w Poznaniu. Jej tytuł to “Nie tylko sztuka dla sztuki”

Powstanie również baza haseł i sloganów, które mogą być w późniejszym czasie wykorzystane w akcjach lokalnych różnych fundacji, stworzyszeń i NGOsów.

Wierzymy, że w obliczu aktualnego kryzysu epidemiologicznego, migracyjnego, klimatycznego i granicznego, tematyka praw człowieka tym bardziej powinna wyjść poza wąskie środowisko aktywistów i stać się tematem, który angażuje szerszą społeczność.


Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Scroll to top
Skip to content