WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

25/10/2019 i 15/11/2019, 5-godzinne warsztaty prowadzone przez Beatę Marciniak w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Poznaniu przy WRK ZOP
W tych dniach odbyła się prezentacja doświadczonej nauczycielki i koordynatorki wolontariatu szkolnego dla innych organizatorów szkolnych klubów wolontariackich wraz z warsztatami i dyskusją zgodnie z planem:
Skąd wziął się wolontariat. Idea wolontariatu.
Wolontariat w Polsce.
Wprowadzenie do prowadzenia wolontariatu w szkole.
Wolontariat a podstawa programowa. Kompetencje społeczne.
Jak założyć i prowadzić Szkolne Koło Wolontariatu-WARSZTAT- krok po kroku.
Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy.
Rada wolontariatu i jej działania.
Porozumienie z wolontariuszem, umowa, zezwolenie rodzica.
Jak przygotować procedurę organizacji wolontariatu w szkole. Rola dyrektora, nauczycieli i uczniów.
Roczny plan wolontariatu- WARSZTAT z planowania.
Ubezpieczenie wolontariuszy.
Czas pracy wolontariuszy.
Nauczyciele – organizatorzy szkolnych kół, na koniec mieli czas na podzielenie się doświadczeniami, dobrymi praktykami, kontaktami, ale i wątpliwościami dotyczącymi działaniami w ramach szkolnych kół wolontariatu.

Comments are closed.

Scroll to top
Skip to content