COMPREHENSIVE SUPPORT OF Volunteering – WWW

Wszechstronne Wsparcie Wolontariatu ma na celu zwiększenie liczby diałań wolontariackich wśród dzieci i młodzieży na terenie Poznania oraz zwiększenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie wolontariatu w poznańskich skołach oraz dla nauczycieli i zaangażowanych wolontariuszy działających z młozieżą.Continue reading

Critical Creation

Critical Creation is a project that combines artistic, activist and social environments to create a space to act to reduce economic and social inequalities among the countries, using artistic tools.Continue reading

INNA PERSPEKTYWA

Inna Perspektywa - działania edukacyjne i zwiększające świadomość w temacie osób z zagranicy żyjących w Poznaniu dąży do bezpośredniego spotkania grupy młodzieży z Poznania ze starszymi kolegami i koleżankami z innych krajów i dzięki temu zweryfikowania swojego stanowiska wobec faktu mieszkania w wielokulturowym społeczeństwie. Nasz projekt nie tylko ma na celu dostarczenie wiedzy i pokazania, że inność nie jest zagrożeniem, ale wręcz przeciwnie, gdyż jest to zawsze doświadczenie wzbogacające... Jak wynika z naszego doświadczenia wrażliwość kulturowa jest kluczowym elementem w kształtowaniu zrozumienia i szacunku wobec otaczającej nas różnorodności kulturowej. Bez otwartości na „inność” niemożliwe jest budowanie dialogu i współpracy i stworzenie harmonijnie rozwijającej się społeczności wielokulturowej.Continue reading

MCIL ŁAZANKA

ŁAZANKA Mobile Local Initiatives Center - a place for residents, frequenters and regulars of Lower Lazarus. Project implemented by the Association CIM HORIZONS from 2017. Continue reading

#GESTUPSTANDUP

#GetUpStandUp surrounds itself with influential European protests – 1968 Protest and civil rights movements, the invasion to Czechoslovakia, the student protests and anti-Semitic campaign in Poland, the 1989 Democratic revolutions in Central and Eastern Europe and the fall of the Berlin wall – in order to raise awareness of their significance, use them as examples to stimulate debate and finally utilize them as means of reflection and comparison on their nature and their influence on contemporary protests as well.Continue reading

VOLUNTEERING POTENTIAL LAB

The aim of the project is to improve the quality of volunteering projects by developing the competence of people organizing volunteering projects and / or cooperating with volunteers through the development of the following skills: identifying volunteers' needs and directing them to adequate tasks, recognizing motivations of volunteer and using its potential, improving the quality of communication with volunteers (including the ability to resolve conflicts), the development of skills to promote volunteering (including learning outcomes in volunteering) through various channels, identifying the potential of learning in volunteering and supporting volunteer learning. Continue reading

SIĘ KRĘCI

SIĘ KRĘCI is a series of workshops on creating rap and music videos with young people. The main goal of the project is to integrate people from different environments during joint creative activities using new media. The project is primarily to contribute to the activation of young people in the field of cultural education, awaken their creative initiative for further self-education, and increase self-esteem.Continue reading

Signpost at the crossroads of cultures

Signpost at the crossroads of cultures is a project aiming to build the intercultural dialogue and understanding. It aims to bring other cultures to young people in Poznan to raise their tolerance and enhance an open attitude. For achieving this we will organize meetings of high school students with foreigners living in Poznan. It is also for foreigners to get to know Polish culture better. Continue reading

EUROPEAN SOLIDARITY CORPS / ESC 2019/2020

Centrum Inicjatyw Międzykulturowych od 2009 posiada akredytację organizacji wysyłającej, goszczącej i koordynującej wolontariuszy. Co roku przyjmujemy do siebie nowych wolontariuszy w latach 2019/2018 gościmy u siebie: Sarę i Alvaro z Hiszpanii, Bekę i Keti z Gruzji oraz Emme z Niemiec.Continue reading

Scroll to top
Skip to content